Aktuellt

Sänk trösklarna för dop! | © Foto: Getty

Sänk trösklarna för dop!

Västerleds församling i Stockholm sänker trösklarna för att nå ut till fler som vill döpas....

Läs mer

Att finnas där som fadder

Vad innebär det att vara fadder och hur kan de förberedas för uppdraget? Erik Ringheim, präst i...

Läs mer
Kom igång med inkludering | © Foto: Peter Karppinen / Medis 5

Kom igång med inkludering

Vi hade aldrig kunna ana att intresset skulle vara så stort – och folk fortsätter att höra av sig!...

Läs mer
Jonasfonden stöttar barn och unga | © Foto: Zandra Erikshed

Jonasfonden stöttar barn och unga

Runt om i världen får barn och ungdomar i fattigare länder möjlighet till ett värdigt liv tack vare...

Läs mer
Du är vald vill få förtroendevalda att börja fundera | © Foto: Camilla Lindskog

Du är vald vill få förtroendevalda att börja fundera

En bok som ska väcka frågor snarare än ge alla svar. Författarna till Du är vald! vill överbrygga...

Läs mer
Mod att våga möta det som skaver | © Foto: Marcus Gustafsson

Mod att våga möta det som skaver

När Niclas Blåder skrev Tillitens gemenskap var det med förhoppningen att den skulle sätta igång...

Läs mer
Recension – Försoningens väg | © Foto: Växjö stift

Recension – Försoningens väg

Monica Sölvesdotter Ohlsson och Karin Ahlqvist, stiftsdiakoner Växjö stift, har läst Försoningens...

Läs mer

Den existentiella delen av skulden är viktig att sona

Under ett antal år har prästen Ulrica Fritzson och diakonen Ebba Älverbrandt arbetat med...

Läs mer
Stilla veckan – läsning och livstydning  | © Foto: Magnus Aronson

Stilla veckan – läsning och livstydning 

I samtalsunderlaget »Stilla veckan – läsning och livstydning« kommer vi att följa försoningens...

Läs mer