Griftetal
provläs
Ny
Från 289 kr

Griftetal

Antologi
  • 136 sidor
  • Utgiven: 2024
  • ISBN/Art.nr: 52639580
  • 1 ex: 318 kr/st
  • 3 ex: 289 kr/st

I Svenska kyrkan hålls över 60 000 begravningsgudstjänster varje år. Det gör griftetalet till en av de vanligaste texterna att skriva för många präster. Så de flesta har skrivit åtskilliga – men kanske inte hört så många utöver sina egna.

Griftetalsboken tar utgångspunkt i en längtan efter inspiration och stöd i griftetalsskrivandet. Här finns trettio griftetal att läsa och hitta idéer i. Griftetalen är skrivna utifrån fiktiva livsöden och spänner över väntade och plötsliga dödsfall, korta och långa livsberättelser, rasande sorg och stilla tacksamhet, stark tro och vacklande tvivel, stark gemenskap och tyst ensamhet.
I ett avslutande kapitel har Cecilia Nyberg också sammanfattat tankar och erfarenheter från de medverkande prästerna. Det är konkreta tips inför att skriva griftetal men också reflektioner om att möta förväntningar från de anhöriga, förbereda sig inför en begravningsgudstjänst och hantera de egna reaktionerna.  

Boken kan läsas som inspiration och stöd i det egna griftetalsskrivandet, men också gärna användas för samtal och övning i utbildning och fortbildning.

Medverkande: Ola Fornling, Anders Göranzon, Karin Härjegård, Göran Lundstedt, Anna Norrby, Cecilia Nyberg, Kim Rehnman, Lisa Axelsson Runeborg, Eskil Selander och Hanna Stark. 
 

Recensioner

Jan-Olof Aggedal, docent i Praktisk teologi

"Såväl som präst som forskare upplever jag stor igenkänning i de publicerade griftetalen. Jag ser prästernas vilja, ambition och vånda att försöka formulera trostolkningens hoppfulla ord in i en till synes förtvivlad
situation. Min vånda vid läsningen har varit om de publicerade griftetalen håller tillräckligt hög kvalitet för att utgöra exempelsamling. Ja, griftetalen håller god kvalitet som kan ge oss predikanter ny inspiration."

Clara Nystrand, Lärare i homiletik vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund

"Ord för sorg, smärta och hopp är ofta svåra att finna. Boken Griftetal är en efterlängtad hjälp för alla som står i att hitta dessa ord, vecka ut och vecka in. Här finns mängder av inspiration från en stor bredd av olika omständigheter som kan påverka vilka ord vi väljer och därtill ett avslutande kapitel med handfasta tips. Jag har läst, berörts och funderat över livet; jag har gråtit och jag har känt mig buren. Boken rekommenderas både till den som är ny och söker vägledning och till den som längtar efter att förnyas."

Johan Svedberg, stiftsadjunkt och kursledare för Kvalificerad fortbildning i predikan vid Stiftelsen Fjellstedtska skolan

"Griftetal innehåller inspirerande griftetal som hjälper den som förkunnar vid en begravning att ta livet och döden på allvar. Skribenterna visar hur de har närmat sig de, ibland svåra, livssituationer som de närvarande har hamnat i. Till stöd, för alla, vågar skribenterna tolka bibeltexter in i de situationer som har uppstått. Det är förkunnelse när den är som bäst. De låter trons berättelser möta våra liv när döden står nära. Jag rekommenderar boken både som ett stöd för den enskilde och som ett underlag för samtal bland de som jobbar kring begravningsgudstjänster."

Liknande titlar