Markens alla träd klappar händer
provläs
Från 246 kr

Markens alla träd klappar händer

  • 112 sidor
  • Utgiven: 2022
  • ISBN/Art.nr: 52639139
  • 1 ex: 287 kr/st
  • 3 ex: 267 kr/st
  • 10 ex: 246 kr/st

Hur går det att predika hoppfullt mitt i en pågående klimatkris? Hur kan evangelium predikas utan att blunda för utmaningarna det innebär att leva mer hållbart? Med dessa frågor tog sig Magdalena Sjöholm an sin avhandling i predikan vid Lutheran School of Theology at Chicago. I denna bok delar hon med sig av de metoder hon hittat. Magdalena undersöker hur man kan predika utifrån och om klimatkrisen och redogör för teorier från tre teologer och en klimatpsykolog.

I boken finns också ett antal predikningar från olika tider på kyrkoåret, som visar på hur en predikan kan se ut när man använder dessa modeller och strategier.

Boken är tänkt som en slags verktygslåda och en inspiration. Det är en konkret och handfast hjälp till att tänka och tala exegetiskt, teologiskt och retoriskt om klimatkrisen, framför allt i predikningar och andakter.
 

Recensioner

Diakonibloggen

Erik Dreier, präst i Jönköpings församling

"Jag möttes av ett stoff som både ett nytt och nyttigt verktyg att se med andra ögon det som egentligen borde vara självklart...I verktygslådan finns begrepp som hjälper genom att vara oväntade, nydanande och tankeväckande: andra-än-människor panenteism, med-jordare, är några exempel. Magdalena Sjöholm skriver i åtta relativt korta kapitel mycket innehållsrikt där läsningen går snabbt för hon finner orden väl och beskriver träffsäkert. Verktygen för en grönare predikstol öppnar upp för att inte bara vara en bok för predikanter utan också för samtalen om hållbarhet och arbetet för att nå en hållbar livsföring. Boken blir en god ingång till kollegial fördjupning eller som underlag till en samtals- eller arbetsgrupp. Bokens kapitel och resonemang blir också platser att återvända till."

Anna Norrby, Lärare i pastoralteologi, homiletik, Svenska kyrkans utbildningsinstitut

"Med ett engagemang som smittar har författaren skrivit en koncis bok med både praktiska homiletiska tips och inspirerande och användbara teologiska och psykologiska raster för predikanter att använda sig av i klimatkrisens tid. En bok som ger hopp och kraft!"

Emelie Björling, präst i Täby församling

"På ett lättillgängligt sätt väver författaren akademisk teori med praktiska exempel och tillämpning i gudstjänstlivet. Boken väcker eftertanke och introspektion hos förkunnaren utan att för den delen bidra till en alltför skuldtyngd insikt om klimatkrisen. Författaren uppmanar på ett positivt sätt till att tillsammans med Gud verka för hoppet i predikoarbetet. En injektion av inspiration i församlingars omställningsarbete! Boken bjuder också in till gemensam reflektion och samtal i kollegium och med församlingsbor, även om den primärt är ett verktyg för homiletiken."

Liknande titlar