Markens alla träd klappar händer
provläs
Från 239 kr

Markens alla träd klappar händer

  • 112 sidor
  • Utgiven: 2022
  • ISBN/Art.nr: 52639139
  • 1 ex: 279 kr/st
  • 3 ex: 259 kr/st
  • 10 ex: 239 kr/st

Hur går det att predika hoppfullt mitt i en pågående klimatkris? Hur kan evangelium predikas utan att blunda för utmaningarna det innebär att leva mer hållbart? Med dessa frågor tog sig Magdalena Sjöholm an sin avhandling i predikan vid Lutheran School of Theology at Chicago. I denna bok delar hon med sig av de metoder hon hittat. Magdalena undersöker hur man kan predika utifrån och om klimatkrisen och redogör för teorier från tre teologer och en klimatpsykolog.

I boken finns också ett antal predikningar från olika tider på kyrkoåret, som visar på hur en predikan kan se ut när man använder dessa modeller och strategier.

Boken är tänkt som en slags verktygslåda och en inspiration. Det är en konkret och handfast hjälp till att tänka och tala exegetiskt, teologiskt och retoriskt om klimatkrisen, framför allt i predikningar och andakter.
 

Recensioner

Emelie Björling, präst i Täby församling

"På ett lättillgängligt sätt väver författaren akademisk teori med praktiska exempel och tillämpning i gudstjänstlivet. Boken väcker eftertanke och introspektion hos förkunnaren utan att för den delen bidra till en alltför skuldtyngd insikt om klimatkrisen. Författaren uppmanar på ett positivt sätt till att tillsammans med Gud verka för hoppet i predikoarbetet. En injektion av inspiration i församlingars omställningsarbete! Boken bjuder också in till gemensam reflektion och samtal i kollegium och med församlingsbor, även om den primärt är ett verktyg för homiletiken."

Liknande titlar