Titta närmare på Konfirmandbibeln 3.0

– nu finns en reviderad version av "Gummibibeln" – Konfirmandbibeln 3.0!

Konfirmandbibeln 3.0

Börja i det bekanta! I konfirmandens erfarenhet och vardag – frågor, musik och filmreferenser ger vägar in i bibelberättelserna. Konfirmandbibeln 3.0 innehåller Bibel 2000, ”Loggboken” på 48 sidor, kartor, försättsblad till varje bibelbok med information om bibelboken samt frågor att arbeta med. ”Loggboken” som är bearbetad och utökad i 3.0 är skriven av Fredrik Beverhjelm och Rickard Bonnevier och hjälper konfirmanden att bygga en egen relation till bibeltexten. Formgivning: Mrs M.

Två fullmatade konfirmandpass utifrån Konfirmandbibeln 3.0

Passen, som är framtagna av prästerna Mathilda Ekberg och Henrik Koverberg, har tema Bön och tema
Jesus 7 och mina 7. Alla konfirmandpass finns här.