Konfirmandpass 16

Konfirmandpass Bön

Bön

Mathilda Ekberg och Henrik Koverberg har arbetat länge med Konfirmandbibeln, först som ungdomsledare och nu som präster. Nu har de förberett två konfirmandpass utifrån Konfirmandbibeln 3.0, det ena på tema bön, det andra med tema Jesus sju och mina sju. Det passet finns här.

Passen går att följa och använda i sin helhet, men det fungerar också bra att plocka delar och anpassa utifrån era behov och önskemål.  Vid varje del finns en ungefärlig tidsangivelse för att förenkla vid planeringen. Du hittar allt material du behöver här på webben, antingen direkt i passet eller i pdf:en du kan skriva ut här.

Inledning (cirka 20 minuter)

Konfirmanderna kommer in och får en post it-lapp och penna. På lappen ska de besvara frågan Var finns hjälp? och därefter sätter var och en post it-lappen på en whiteboardtavla eller motsvarande. Fika tillsammans och när ni är klara går ledaren igenom alla de anonyma svaren och introducerar dagens tema som är bön.

Delpass 1 – cirka 30 minuter

Titta på ett filmklipp från Dr.Strange (2016) där Strange upptäcker att världen inte funkar som han trott. Konfirmanderna får samtala om vad som händer i klippet. Med vilka ögon ser vi på världen?

Lyssna på låten I´ve Met Jesus av Hot Leg och se gärna till att konfirmanderna har låttexten framför sig. (utskriven, i telefonen eller via projektor). Fundera tillsammans på hur Hot Leg ser på Gud. (Guiden till Konfirmandbibeln  s.33)

Läs sedan Lukas 11:2 (När ni ber…) och fundera tillsammans kring följande frågor: Hur ber man? Vad finns det för böner? Vad är skillnaden på en bön och en tanke?

Delpass 2 – Tid för valfri övning/lek 10-15 minuter)

Delpass 3 – cirka 40 minuter

Stationssystem: Gruppen delas in i tre lika stora grupper. Efter 10 min på en station roterar gruppen till nästa station. När alla grupper gjort alla stationer återsamlas alla grupper. Nedan är förslag på aktivitet vid respektive station.

  1. Göra egen bönering/radband.  Fem pärlor, Gud, Jag, Hjälp, Tack, Förlåt.  Testa att be med pärlor!
  2. Diskutera: Läs Matt 21:22 (Allt vad ni ber om ska ni få…) Svara på frågan, ”är det så?” Finns det saker man inte kan eller får be om? (om det finns tid över) Läs 1 Krön 29:10-20 och svara på frågan ”Vad är det att prisa?”  
  3. Sjungen bön, Vad är sjungen bön? Lyssna till Misericordia av David + sjung ”Thank you Lord”.

Delpass 4cirka 30 minuter

Se Bruce den allsmäktige (2003) då han svarar på bön. Låt konfirmanderna funderar på hur Gud svarar på bön? Svarar Gud alltid ”Ja”?  (Loggboken i Konfirmandbibeln 3.0 s.34) QR-kod till klippet på YouTube finns i pdf-en.

Skriv en egen bön! Hemuppgift att be på olika platser. (se Loggboken i Konfirmandbibeln 3.0 s. 34/35) Tips på bön: * Tack * Hjälp * Förlåt  eller * Världen * Det nära * Det inom mig eller en kombination eller något helt annat.

Avslutning:

Avsluta med en andakt och spela låten Pray (Justin Bieber). Förslag på upplägg: Lugn musik när konfirmanderna kommer in. Konfirmanderna får textblad med låttexten. Därefter spelas låten och unga ledare eller anställda predikar över låten och egenvalda bibelord. Därefter förbön, herrens bön, välsignelse och om möjligt live musik.