Konfirmandpass 17

Jesus 7 mina 7

Jesus 7 mina 7

Mathilda Ekberg och Henrik Koverberg har arbetat länge med Konfirmandbibeln, först som ungdomsledare och nu som präster. Nu har de förberett två konfirmandpass utifrån Konfirmandbibeln 3.0, det ena på tema bön, det andra med tema Jesus sju och mina sju. Passet på tema bön finns här.

Passen går att följa och använda i sin helhet, men det fungerar också bra att plocka delar och anpassa utifrån era behov och önskemål.  Vid varje del finns en ungefärlig tidsangivelse för att förenkla vid planeringen. Du hittar allt material du behöver här på webben, antingen direkt i passet eller i pdf:en.

Skriv ut material ur Konfirmandbibeln 3.0 och Guide till Konfirmandbibeln 3.0 här. (pdf) 

Jesus liv VS mitt liv? (pdf)

Delpass 1 – Bilden av Jesus – cirka 40 minuter

På borden ligger olika bilder eller enkla föremål. Konfirmanderna får gå in och välja ut en bild eller en sak som de tycker stämmer in på sig själva och sätta sig vid ett bord.

Det är bra om en trygg ledare börjar och sätter ribban, till exempel "jag valde batteriet för jag har mycket energi" eller "jag valde klockan för jag snoozar alltid på morgonen".

Se filmklipp Life of Brian (1979) ”Blessed are the cheesemakers”. Dagens tema presenteras. Därefter får konfirmanderna sanna och falska Jesusord. Ringa in de sanna Jesusorden.

Jesusord - till konfirmanderna (pdf)

Sanna Jesusord - till ledarna (pdf)

Vi inledde med att ni fick välja en bild som stämmer in på er. Nu ska ni få välja en bild igen, denna gång en bild av Jesus som ni tycker stämmer bäst. Prata vid borden om vilken ni valde. Hur framställs Jesus på bilden? Varför valde du den?

Visa bilderna här nedanför eller använd andra bilder på Jesus. 

Delpass 2 Jesu tidslinje - cirka 40 minuter 

Upplevelsevandring (20 minuter)
Konfirmanderna får på sig ögonbindlar och får sätta sig ned på golvet i rader. Visst mellanrum så att de inte känner av varandra.  Berätta utdrag från evangelierna, du väljer själv hur mycket, och låt konfirmanderna uppleva ljud, rörelse, värme och smak.  

  • Jesu födelse; Åsneljud, halm, rökelse, tigerbalsam, mynt. (Lukas 2:1-14 och/eller Matteus 1:18-2:12)
  •  Jesu mirakel; Vatten, lera, bröd, makrill eller annan luktande fisk. (Matteus 14:13-21 jfr Markus 6:30-44 & Johannes 6:1-14 och/eller Johannes 9:1-12)
  • Sista måltiden; Vatten, Vin, Bröd, kyss med tummen (Välj det evangelium du föredrar Matteus 26:20-29, 36, 47-50 jfr Markus 14:17-26, 43-46 & Lukas 22:14-23 & 39-40, 47-49 & Johannes 13:1-21, 25-30, 14:6, 18:1-11
  • Korsfästelsen; vedklossar, bälte. (Välj det evangelium du föredrar Matteus 26:57-68, 27:1-2, 11-23, 32-50 jfr Markus 14:53-65, 15:1-15, 21-39 & Lukas 22:66-71, 23:1-4, 13-47 & Johannes 18:13-14, 19-24, 28-38, 19:13-30) 
  • Uppståndelsen; kryddor, rökelse, ljus. (Välj det evangelium du föredrar Matteus 28:1-10, 16-20 jfr Markus 16:1-8, 14-20 & Lukas 24:1-35 & Johannes 20:1-18)

Därefter:

Konfirmanderna får fylla i sin egen tidslinje först, enskilt. Sätter sig sedan i grupp och hjälps åt med Jesu tidslinje.  (Loggboken i Konfirmandbibeln 3.0 sidan 26) 

Lyssna på Kent ”La belle epoque” Konfirmanderna behöver låttexten framför sig. Helst utskriven eller i telefonen eller via projektor. Fundera på vad de vill säga med låten?

Läs sedan Jesus 7 JAG ÄR i bibeln eller Loggboken i Konfirmandbibeln 3.0 s.17. Låt konfirmanderna formulera sina egna 7 jag är annat än vanliga attribut som ålder, kön, ursprung, intressen. Fokusera snarare på saker, färger, ljud, smaker, rörelser. Hur beskriver vi oss själva egentligen?  

Delpass 3 - Drama bibelord – cirka 30 minuter

Konfirmanderna får i sina grupper ett bibelord, ett ting, ett ord och en genre att dramatisera. 

  • Den barmhärtige samariten Luk 10:25-35. Genre: komedi. Ord: jämfotahopp. Ting: trädgårdsbord. 
  • Äktenskapsbryterskan Joh 8:2-11. Genre: action. Ord: Banankontakt. Ting: Gråsugga. 
  • Den förlorade sonen Luk 15:11-32. Genre: skräck. Ord: Skatteåterbäring. Ting: Toalettborste. 
  • En lam man i Kafarnaum botas Mark 2:1-12. Genre: Romantik. Ord: Godissug Ting: Pizzaugn. 

Grupperna övar in och spelar upp sina drama. 

Avslutning med andakt 

Spela Personal Jesus med Depeche Mode. (Guiden till konfirmandbibeln s.36)   Förslag på upplägg: Lugn musik när konfirmanderna kommer in. Konfirmanderna får textblad med låttexten. Därefter spelas låten och unga ledare eller anställda predikar över låten och egenvalda bibelord. Därefter förbön, herrens bön, välsignelse och om möjligt live musik. 

Bläddra bland bilderna på Jesus genom att dra på dem, eller med pilarna längst ned