Diakoni och själavård

Här finner du böcker om diakoni och själavård. Diakoni är kyrkans sociala arbete – ett tjänande vi alla är kallade till. Och det förtroliga samtalet är en av kyrkans verkliga skatter. Inte desto mindre kan man behöva inspiration och fördjupning i dessa krävande uppgifter. Hur kan man arbeta med människor i sorg? Vad ska vi göra med dem som försörjer sig genom att tigga? Hur kan vi göra vår kyrka som helhet mer diakonal? För att ge konkreta tips och idéer men också för att lyfta mer övergripande frågor har Verbum en bred utgivning om diakoni.

Livskraft i församlingen
Ny

Livskraft i församlingen

Vad behövs för ett levande församlingsliv i framtiden? Berättelser från Luleå stift.
Från 298 kr