Göran Agrell

Göran Agrell

Göran Agrell är präst i Svenska kyrkan och teologie doktor i Nya testamentets exegetik. Agrell var 1980-2006 direktor vid Stockholms teologiska institut, och högskolelektor vid institutionen för diakoni och teologi vid Ersta Sköndal högskola mellan 1997-2006.

Foto: Jonas Agrell