Öppna Bibeln
provläs
Från 243 kr

Boksamtal i Storkyrkan med Ulf Lindgren om Öppna Bibeln.

Öppna Bibeln

  • 240 sidor
  • Utgiven: 2022
  • ISBN/Art.nr: 52639054
  • 1 ex: 285 kr/st
  • 3 ex: 264 kr/st
  • 10 ex: 243 kr/st

Bibeln innehåller många berättelser, men bakom dem anar vi den Stora berättelsen. Den om hur människan mognar och utvecklas, lär sig att tänka själv och agera moraliskt. Den om hur Gud förändras i relationen med människan. Den Stora berättelsen handlar om människor som är ömsom heliga och ömsom hopplösa men som oavsett söker och finner Gud. 
Öppna Bibeln vill hjälpa dig att se de gamla bibeltexterna inte i första hand som historiska dokument utan som berättelser som också handlar om ditt liv idag. Kanske misslyckas du som David och Petrus? Finner du en inre styrka som Rut och Maria Magdalena? I de frågor som avslutar varje avsnitt inbjuds du att upptäcka ditt liv i texternas berättelser. Då blir texterna relevanta.

Boken introducerar det judiska tänkandet för en kristen läsare. Rabbinerna har genom seklerna betonat att Gud vill att människa ska tänka själv och våga ifrågasätta allt, även Gud. I ljuset av det judiska tänkandet får också Jesus sätt att agera och tala ny innebörd. 

Öppna Bibeln riktar sig till den som läst Bibeln mycket eller lite. Boken avslutas med handledningsfrågor så att den också kan användas i studiecirklar.

 

PRESS:

"Ulf Lindgrens bok Öppna Bibeln – upptäck ditt liv i den stora berättelsen är en viktig och lättläst bok. Boken inspirerar till bibelläsning och öppnar genom olika frågor relation med Bibelns många olika böcker och personer.
Det finns reflektionspauser i slutet av varje kapitel som inbjuder läsaren att tänka vidare kring den stora berättelsen och det egna livet. 

Förutom att boken är en lättläst ingång till fortsatt bibelläsning är den också ett bidrag mot antisemitiska tolkningar och ersättningsteologi. Jesus judiska kontext framgår med önskvärd tydlighet. 

För kristna som läser Bibeln är det bra att medvetandegöra och förhålla sig till det historiska sammanhanget runt Jesu liv. Nazisterna hämtade argument för sina avskyvärda handlingar i den antisemitiska teologin. Det finns inget som säger att historien inte kan upprepa sig. All läsning och kunskap som ingjuter hopp, mod och framtidstro är av betydelse sett till världsläget just nu." Mika Wallander, Kyrkans Tidning 39-2022.


 

Liknande titlar

Våga fira gudstjänst
Ny

Våga fira gudstjänst

Ulf Lindgren
Guide med praktiska exempel för att skapa och leda andakter.
Från 209 kr