Lars Björksell

Lars Björksell

Lars Björksell är kyrkoherde i Halmstads församling och kontraktsprost i Halmstads och Laholms kontrakt. Han har tidigare arbetet som stiftsadjunkt för ledarskap och organisation i Göteborgs stift, han har också en högskoleexamen inom Organisation och ledarskap. Lars har haft olika ledaruppdrag, bland annat som kyrkoherde, chef för Växjö Diakonicentrum och föreståndare och kaplan på stiftsgården Tallnäs.

Titlar av Lars Björksell

Liknande titlar