Kyrkoordning 2024
Från 398 kr

Kyrkoordning 2024

Per Westberg
  • 448 sidor
  • Utgiven: 2024
  • ISBN/Art.nr: 52639702
  • 1 ex: 429 kr/st
  • 3 ex: 398 kr/st

Abonnemangspriset är 306 kr. För att beställa abonnemang kontakta kundservice på order@verbum.se eller telefon 08-743 65 10.

Kyrkoordningen är ett arbetsredskap för förtroendevalda, anställda och andra som behöver känna till och kunna tillämpa de bestämmelser, lagar och förordningar som särskilt avser Svenska kyrkan.

I den del av boken som innehåller angränsande lagstiftning finns bl.a. begravningslagen och delar av kulturmiljölagen. Där finns också utdrag ur äktenskapsbalken och lagen om Svenska kyrkan och övriga lagar som tillkom i samband med ändringen av relationerna mellan Svenska kyrkan och staten. Kyrkoordningen utkommer årligen. 

I Kyrkoordningen 2024 med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan finns bland annat ändrade bestämmelser i kyrkoordningen om domkyrkornas ställning, vissa förändrade handläggningsregler i domkapitlen samt att det införs en ny bestämmelse om att uppgifter om sökande till befattningen som generalsekreterare inte ska vara offentliga. Vidare har det skett en uppdatering kring relevanta avgöranden i Svenska kyrkans överklagandenämnd.

Liknande titlar