Konfirmandpass 5

Påsken berättar om kärlek och vänskap – en bibelfilm och ett bibelstudium

Vänskap och kärlek är två sidor av samma mynt

I den här bibelfilmen besöker vi stranden vid Galileiska sjön (som också kallas Tiberiassjön) med tre års mellanrum. Här startade vänskapen mellan Jesus och lärjungarna. Och här fortsätter den – mot alla odds – efter den första påsken.

Upplägg:

1. Se filmen (ca 5 minuter)

 

2. Slå upp och läs bibelställena

  • Matt 4:18-22
  • Joh 21:1-14

3. Arbeta med filmfrågorna/-uppgifterna:

  • Vad tror du att du skulle ha svarat om Jesus kom till dig och sa: ”Följ mig!”? Motivera ditt svar.
  • Vem/Vilka följer du i ditt liv?
  • Vad är det att vara en människofiskare?
  • I filmen beskrivs nattvarden som en måltid med Jesus, ett tecken på vänskap med Gud – hur tänker du kring kyrkans nattvard?

 

4. Följ upp frågorna/uppgifterna

  • diskutera i stor eller liten grupp
  • enskild reflektion, tex om konfirmanderna har en skrivbok kan passet avslutas med en stunds skrivande.