Konfirmandpass 6

Påsken berättar livet som segrar över döden – ett pass med Frälsarkransen och Bibeln

Påsken berättar om de nya dagen som följer på natten. Påsken gör våren sällskap och visar på att det nya livet segrar över allt, till och med döden. Därför kan vi – mitt i allt av lidande och oro, karantän och missmod – fyllas med hopp och framtidstro.

Frälsarkransen är en livboj för många. Vid den kan man hänga upp mycket av sin oro och sina bekymmer. Men också sin tro, sitt hopp och sin kärlek. Alldeles efter påsk stannar vi upp inför kransens uppståndelsepärla.

Händer som håller i Frälsarkransens uppståndelsepärla | © Foto: Karin Hultcrantz Lindberg

Upplägg:

1. Läs uppslaget på s 22-23

Läs uppslaget i Livet i Bibeln i livet, konfirmandboken i Bibeln, konfirmand eller ladda ned uppslaget som pdf.

 

2. Slå upp alla bibelställen och läs dessa

3. Svara på frågorna (s 23)

 

4. Följ upp frågorna/uppgifterna

Här kan man göra på olika sätt:

  • maila in svar/resonemang/frågor till pedagog/ledare
  • gruppchat om frågorna
  • enskild reflektion