Konfirmandpass 7

Graven är tom – en kyrkohistorisk film och ett bibelstudium

I Paulus fotspår: alla vägar bär till Rom

Påskens evangelium om den tomma graven fann snabbt sin väg ut över världen. I den här filmen vandrar vi i aposteln Paulus fotspår från Jerusalem till Rom där Paulus kom att avrättas för sin tros skull.

Upplägg:

1. Se filmen (ca 12 minuter)

 

2. Slå upp och läs bibelstället

  • Apg 9

3. Arbeta med filmfrågorna/-uppgifterna:

  • Kristendomen spreds fort ut över Romarriket – vad tror du det var som gjorde att den kunde spridas?
  • På vilka sätt kan vi berätta om vår tro och det som vi tycker är viktigt? Gör du det?

 

4. Följ upp frågorna/uppgiftern

Här kan man göra på olika sätt:

  • maila in svar/resonemang/frågor till pedagog/ledare
  • gruppchat om frågorna
  • enskild reflektion