Konfirmandpass 9

Pilgrimsvandring: Gud är med i livet

Pilgrimsvandring

Gör en pilgrimsvandring tillsammans med konfirmander och ledare. Om ni är på läger kan ni avsätta en heldag för vandringen. Det kan vara lagom att gå 10–15 kilometer på en dag. Om ni inte är på läger, gå en kortare vandring, cirka 2 kilometer.

I boken Vandra med Frälsarkransen finns flera förslag på vandringar med färdiga meditationsord. Ni kan också utforma er egen vandring utifrån pilgrimens sju nyckelord. I Lilla pilgrimsboken finns mer information om de sju orden.

Förslag till vandring utifrån pilgrimens sju nyckelord

Förbered vandringen genom att gå sträckan själv. Gå gärna tillsammans med en eller flera unga ledare och planera in rastplatser. Dela in sträckan i etapper. En vandring utifrån pilgrimens sju nyckelord kan ske i sex etapper. Tänk på att det är lättare att gå en längre sträcka i början av vandringen än i slutet.

1. Samling inför pilgrimsvandringen 

Ställ er i en ring. Berätta om pilgrimsvandringens upplägg. Hur långt ska ni gå? Hur ofta ska ni stanna? Berätta att pilgrimen har sju nyckelord. Börja med att berätta om staven som många pilgrimer har, en symbol för friheten. Be konfirmanderna att under vandringens första sträcka fundera över vad frihet är för dem. Dela in konfirmanderna i ”gå-par”. Gör gärna upp en ”gå-ordning” så blir det inga diskussioner om vem som ska gå med vem. En ledare går alltid först och en ledare går alltid sist. Läs Psaltaren 23:4. Be tillsammans: Gud, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Amen. Gå den första sträckan. Fundera över vad frihet är.

2. Rastplats 

Ställ er i en ring. Ställ frågan: Vad är frihet? Gör en runda. Berätta om det andra nyckelordet: tältet. Tältet är en symbol för enkelhet. Under nästa sträcka får konfirmanderna berätta för varandra om några saker i livet som är bra, och gratis. Be tillsammans: Gud, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Amen. Gå den andra sträckan. Prata med varandra om det som är bra, och gratis, i livet.

3. Rastplats.

Vid en längre vandring kan det vara bra att äta matsäck här. Ställ er i en ring innan ni går vidare. Berätta om det tredje nyckelordet, kappan, en symbol för tystnaden. Sjung psalm 205 Vila i din väntan. Be tillsammans: Gud, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Amen. Gå den tredje sträckan under tystnad. Konfirmanderna går denna sträcka enskilt.

4. Rastplats, ganska tätt inpå den förra.

Ställ er i en ring. Fråga konfirmanderna hur det kändes att gå under tystnad. Gör en runda. Berätta om det fjärde nyckelordet, hatten. Hatten är en bild för bekymmerslösheten. Jesus visar att vi inte lever längre av att bekymra oss. Hatten kan vi ta på oss och försöka komma ihåg att vi ska försöka fånga de ögonblick som vi får och inte låta oss tyngas ner av det som är svårt och kan skugga glädjen. Be konfirmanderna tänka på något som bekymrar dem och tänka att bekymret nästan inte väger någonting, det är lätt som en fjäder. Läs Matteusevangeliet 6:25–34. Be tillsammans: Gud, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Amen. Gå den fjärde sträckan i ”gå-paren”. Bär med er era bekymmer, och tänk att de väger lätt, som en fjäder.

5. Rastplats.

Om ni går en längre vandring är det dags att fika nu. Ställ er i en ring. Berätta om det femte nyckelordet, skorna, symbolen för långsamheten. Be tillsammans: Gud, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Amen. Gå den femte sträckan mycket långsamt.

6. Rastplats.

Ställ er i en ring. Berätta om korset, pilgrimens sjätte nyckelord, en symbol för andligheten. Gör korsets tecken samtidigt som du berättar att korset är en påminnelse om att Gud kom till världen och visade sig i människan Jesus (rör den ena handen lodrätt framför dig, uppifrån och ner) och nu lever med oss som Anden, vår Hjälpare och Vän (rör handen vågrätt framför dig så att du har tecknat ett kors). Korset påminner oss om att vi hör ihop med Gud, och att Gud hör ihop med oss. Vi är inte bara kött och blod utan också ande. Läs Apostlagärningarna 17:28. Sjung psalm 358 Han gick in i din kamp på jorden. Be tillsammans: Gud, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Amen. Gå den sjätte sträckan. Berätta för varandra om någonting man kan göra för att öva på sin andlighet.

7. Målet.

Ställ er i en stor ring. Berätta om pilgrimens sjunde nyckelord, väskan eller säcken. Den påminner oss om att vi ska dela med oss till varandra. Fråga konfirmanderna om de kan dela med sig till varandra om hur man kan göra för att öva på sin andlighet och komma ihåg att man hör ihop med Gud. Gå en runda. När alla har delat med sig, berätta att bönen ”Gud, visa mig din väg” brukar kallas den heliga Birgittas bön. Vem var den heliga Birgitta? Fråga konfirmanderna vad de vet om henne. Avsluta med att säga: Nu har vi nått målet med pilgrimsvandringen. Målet är det vanliga livet. Pilgrimsvandringen är en påminnelse om att Gud går med oss genom våra liv. Be om Guds välsignelse.

Sjung psalm 298 Gud, ditt folk är vandringsfolket.