Jonas Eek om Livsfrågan och Evangeliet

Livsfrågan och evangeliet är en hjälp för dig som arbetar med lärande och undervisning i kyrkan! Boken erbjuder inspiration och redskap för kyrkans undervisning och en praktisk handledning till Bibeln, konfirmand. Här berättar Jonas Eek om tankarna bakom boken.

FÖRFATTAREN BERÄTTAR
Livsfrågan och evangeliet

Köp konfirmandmaterial