Bibeltolkningens bakgator

  • 434 sidor
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Art.nr: 52637975

I boken Bibeltolkningens bakgator belyser Jesper Svartvik några av de mest skumma bakgatorna i bibletolkningens historia. Svartvik menar att vi har mycket att lära av denna historia, genom att titta på frågor som; Vilka bibeltexter åberopades av slavägarna i den amerikanska södern?

Hur motiverades att antisemitism var förenligt med kristen tro? Hur har de tolkat Bibeln som är negativt inställda till samkönade relationer? Vilka argument har använts i de många debatterna?

Jesper Svartvik visar på likheter och skillnader. Boken visar också på hur nutidens bibelforskare tolkat de bibeltexter som har åberopats i diskussionerna och ger en fördjupad kunskap om bibeltolkningens historia och hjälper dagens bibelläsare att tolka och tillämpa texterna.

Ny utgåva med nytt förord.

Liknande titlar

Lilla fredsboken

Lotta Fång, Benjamin Ulbricht, Fredrika Gårdfeldt, KG Hammar
Från 209 kr