Bibeltolkningens bakgator

  • 434 sidor
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Art.nr: 52637975

I boken Bibeltolkningens bakgator belyser Jesper Svartvik några av de mest skumma bakgatorna i bibletolkningens historia. Svartvik menar att vi har mycket att lära av denna historia, genom att titta på frågor som; Vilka bibeltexter åberopades av slavägarna i den amerikanska södern?

Hur motiverades att antisemitism var förenligt med kristen tro? Hur har de tolkat Bibeln som är negativt inställda till samkönade relationer? Vilka argument har använts i de många debatterna?

Jesper Svartvik visar på likheter och skillnader. Boken visar också på hur nutidens bibelforskare tolkat de bibeltexter som har åberopats i diskussionerna och ger en fördjupad kunskap om bibeltolkningens historia och hjälper dagens bibelläsare att tolka och tillämpa texterna.

Ny utgåva med nytt förord.

Liknande titlar