Kyrkan och krisstödet
provläs
Ny
Från 359 kr

Kyrkan och krisstödet

  • 240 sidor
  • Utgiven: 2024
  • ISBN/Art.nr: 52639535
  • 1 ex: 379 kr/st
  • 3 ex: 359 kr/st

När en kris eller katastrof inträffar behövs kyrkan mer än någonsin, men hur gör vi för att bäst kunna hjälpa? Kyrkan och krisstödet - Handbok vid allvarlig händelse är en handbok för kyrkans krisstödjare och dess ledare.

I bokens första del lyfter författaren Gudrun Rosén fram kyrkans särskilda bidrag och visar hur man kan förbereda sig, förstå krisreaktioner, ge god psykologisk första hjälp och samtidigt sätta rimliga gränser. Fokus är på det akuta skedet i en kris.

Ytterligare vägledning ger Hanna Wejryd, präst och Ingemar Hällqvist, diakon hur man kan stödja barn i kris, Jemima Bentham Brodin, diakon, och Wilhelmina Hoffman, geriatriker om stöd till människor med demens samt Kristina Åkerman, präst om hur man stöttar personer med intellektuell eller neuropykiatrisk nedsättning.

Bokens andra del innehåller bland annat en checklista för minnesgudstjänster, dikter och böner samt förslag på samlings- och sändningsord, bibeltexter och psalmer. Dikterna och bönerna är skrivna av Gudrun Rosén, Per Harling, Christina Lövestam, Mika Wallander, Roland Stahre, Sofia Oreland med flera.

Gudrun Rosén har lång erfarenhet som präst, kyrkoherde och sjukhuspräst.

Recensioner

Valborg Jansson, Lärare i katastrofmedicin, Katastrofmedicinskt centrum, Region Östergötland

"Gudrun Roséns bok är mycket intressant och välskriven samt ett betydelsefullt komplement till övrig krisstödslitteratur. De existentiella verktygen är framträdande och dess särskilda betydelse och värde i en krissituation.

Kyrkans uppdrag är förtjänstfullt beskrivet. Behovet av samverkan med andra krisstödsaktörer vid en allvarlig krissituation tydliggörs för att de drabbades olika behov ska kunna tillgodoses, vilket är mycket positivt.
Det psykotraumatologiska perspektivet är begränsat i boken som till exempel vikten av psykoedukation och bemästringsstrategier samt betydelsen av uppföljning för drabbade i syfte att minska risken för ohälsa på sikt.

En givande och innehållsrik läsning, rekommenderas varmt."

Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd

"Detta är en bok som är hjälpsam både på ett personligt och organisatoriskt plan. Den innehåller teologi, aktuell forskning, praktisk handfast hjälp i hur man organiserar ett krisarbete och en resursbank av dikter, böner, checklistor med mera.

Jag uppskattar särskilt att den är skriven av en erfaren sjukhuspräst. Innehållet är genomlevt och beprövat. Det är både personligt och kunskapsmässigt uppdaterat.

Jag kommer själv få stor användning för den."Liknande titlar