Del 1: Mötet med besökarna 

Del 2: Bibelläsningen och mikrofonen 

Del 3: Kyrkkaffet och det viktiga samtalet 

Del 4: Kyrkorummets röster 

 

Boken Värd i Guds tjänst

Rollen som kyrk- och gudstjänstvärd är viktig och mångfacetterad. För att du tryggt ska kunna utföra dina uppgifter, och vara en klok vägvisare och empatisk stöttepelare, behövs handledning. Den här boken är en sådan. Den vill ge dig några konkreta redskap och svara på frågorna vad, varför och hur. Bokens fyra kapitel handlar därför om människor, texter och föremål i kyrkans rum. Beställ boken här.

Om Ulf Lindgren

Ulf Lindgrens passion för kyrkobyggnader väcktes redan som sexåring, då han besökte Lunds domkyrka. Hans intresse förde honom både till Paris där han jobbade som guide i Notre-Dame och till olika platser i Europa och Mellanöstern i rollen som reseledare. Han utbildade sig så småningom till gymnasielärare och efter femton år i yrket prästvigdes Ulf för Stockholms stift. Ulf Lindgren är nu domkyrkokaplan i Storkyrkan i Stockholm. Ulf har förutom en teologie kandidat också en masterexamen i historia, franska, litteraturvetenskap, samt i judiska studier.