Att ge plats för den andre?
provläs
Från 329 kr

Att ge plats för den andre?

  • 416 sidor
  • Utgiven: 2021
  • ISBN/Art.nr: 52638552
  • 1 ex: 360 kr/st
  • 3 ex: 329 kr/st

Vilket utrymme är jag beredd att ge åt trosföreställningar och traditioner som inte är mina egna? Vad betyder mötet med människor av en annan tro för min egen tro? 

I ett alltmer mångreligiöst samhälle uppstår en mängd frågor i mötet med andra religioner – både teologiska och praktiska. Är exempelvis alla religioner likvärdiga vägar till Gud, och är det okej att delta i andra religioners ceremonier? I den här boken skriver teologen Jakob Wirén tankeväckande om lokal interreligiös samverkan och om sådant som skaver – teologiskt och politiskt – i förhållandet mellan religiösa traditioner. Han utforskar utrymmet för den andre på flera plan: 

Religionsdialog: Vilka erfarenheter finns att hämta från den interreligiösa praktiken? Vilka är utmaningarna och framgångsfaktorerna? Hur motiverar judar, muslimer och kristna sitt interreligiösa engagemang? 

 
Ersättningsteologi: Föreställningen att den kristna kyrkan har ersatt det judiska folket som Guds folk har haft förödande konsekvenser genom historien, men hur ser det ut idag? Vilka uttryck för ersättningsteologi finner vi i Svenska kyrkan – i psalmer och predikningar? Hur kan den bäst motverkas?
 
Profeten Muhammed: Få gestalter är så illa sedda genom den kristna idéhistorien som Muhammed. Också idag tycks kristna ha svårt att tala om den viktigaste personen i världens näst största religion. Hur kan kristna tänka om profeten Muhammed? Och vittnar Muhammed om den Gud som kristna tror på? 

Med engagemang och pedagogisk skicklighet lotsar Wirén läsaren genom komplexa frågor. Boken vänder sig till dig som är intresserad av religionsdialog och religionsteologi, i församling, akademi och samhället i stort.  
 
Boken är en del av serien Svenska kyrkans forskningsserie som publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning som har genomgått en peer review process.

Jakob Wirén är docent i systematisk teologi. Han har tidigare skrivit böckerna Utmaningsdriven undervisning: Hur kyrkan kan dela tro och liv idag och Hope and Otherness: Christian Eschatology and Interreligious Hospitality. 
 
"Författaren skriver ärligt, initierat och argumenterar oftast övertygande. Ett index och en käll- och litteraturförteckning ökar bokens användbarhet. Att ge plats för den andre? kan sträckläsas eller användas som en handbok. Många frågor värda fortsatt bearbetning väcks och författaren ger en samlad överblick av olika förhållningssätt." Helhetsbetyg: 5, Peter Streling, BTJ-häftet nr 7, 2021
 

 

Recensioner

KG Hammar, tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan.

"Wiréns nya bok är inte bara en imponerande akademisk prestation och ett fredsarbete av rang ...För oss kristna i Sverige utgör hans radikala analyser av antisemitiska drag i våra kyrkors liturgi och förkunnelse, liksom hans argumentation kring Muhammed som profet, tecken på uppbrott ur destruktiva tankefigurer som inger hopp och kan frigöra mod."

Rabbi Ute Steyer, Judiska Församlingen i Stockholm

“Välskrivet och viktigt bidrag till den svenska religionsvetenskapen och den svenska samhällsdebatten."
BTJ-häftet nr 7, 2021

Peter Streling

"Författaren skriver ärligt, initierat och argumenterar oftast övertygande. Ett index och en käll- och litteraturförteckning ökar bokens användbarhet. Att ge plats för den andre? kan sträckläsas eller användas som en handbok. Många frågor värda fortsatt bearbetning väcks och författaren ger en samlad överblick av olika förhållningssätt." Helhetsbetyg: 5

Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet

"I sin bok tillhandahåller Jakob Wirén religionsteologiskt redskap, som hjälper troende (kristna) att förhålla sig till andra trostraditioner, närmare bestämt till islam, utan att behöva utvärdera och kvantifiera den."

Kristian Lillö, kyrkoherde, Kontraktsprost, Helsingborgs pastorat

”På gränsen till outhärdligt utmanande, en högst aktuell verktygslåda för både självkritik och kritik av den andre. En bok som bjuder in till hopp.”

Helene Egnell, TD, fd stiftsadjunkt vid Centrum för religionsdialog i Stockholms stift.

”Religionsteologisk litteratur på svenska är en bristvara. I ”Att ge plats för den andre” reflekterar Jakob Wirén inte bara över centrala frågor, utan förankrar dem också i den svenska kontexten. På så sätt är boken ett uttryck för ”praktisk religionsteologi” som kommer att bli oundgänglig såväl för den som vill orientera sig på området som för den som vill fördjupa sitt engagemang i religionsdialog.”

Liknande titlar