Livskraft i församlingen
provläs
Ny
Från 298 kr

Livskraft i församlingen

Maria Klasson Sundin
  • 196 sidor
  • Utgiven: 2024
  • ISBN/Art.nr: 52639832
  • 1 ex: 319 kr/st
  • 3 ex: 298 kr/st

Var spirar det idag? Vad behövs för ett levande församlingsliv (också) i framtiden?

Hela Svenska kyrkan står i och inför stora förändringar under 2000-talet. Det är lätt att frågor om ekonomi och organisation skapar missmod och skymmer sikten för kyrkans uppdrag att vara salt och ljus i världen. Livskraft i församlingen: berättelser från Luleå stift vill rikta blicken mot församlingens möjligheter att mitt i allt detta skapa ett öppet och engagerande gudstjänstliv, en modig diakoni och meningsfulla mötesplatser för människor i alla åldrar.

I tio berättelser delar stifts- och församlingsmedarbetare från olika delar av Luleå stift med sig av sina tankar om vad som kan göra församlingslivet livskraftigt och hållbart. Kapitlen utgår från olika teman och frågor men binds samman av längtan efter ett levande församlingsliv, såväl i stad som i glesbygd – för människans, samhällets och skapelsens skull. 

Medverkande: Carina Byström Nuft, Gustav Ericsson, Mona Eriksson, Samuel Hellgren, Anna Ingvarsdotter, Maria Klasson Sundin (red.), Ida Marcusson, Pär Parbring, Anders Sandberg, Christofer Sjödin, Andreas Söderberg och Stig Sörlin. Förord av biskop Åsa Nyström.

Den här boken är skriven inför Luleå stifts präst- och diakonmöten 2024.

Innehållsförteckning

Förord 

Inledning 
Maria Klasson Sundin

I bristen ligger vår öppning
Pastoral livskraft för ett levande församlingsliv
Anders Sandberg

Tillbedjan och tillsammanskraft
Församlingsgudstjänst att längta till
Pär Parbring

Under samma himmel 
Internationellt arbete i församling
Mona Eriksson

Bortom staden 
Kyrkans diakoni, själavård och relationsbyggande i glesbygd
Anna Ingvarsdotter

Ställa grönt mot grönt
Församlingsliv och hållbarhet i den gröna omställningen
Stig Sörlin

Skapande försoning
Förutsättningarna för en pastoralt livskraftig kyrka i Sábmie
Samuel Hellgren

Det spirar redan, märker ni det inte?
Kyrkan och unga vuxna
Ida Marcusson

Och Linus då?
Församling utan diskriminering
Carina Byström Nuft

Livskraft
Symfoni i fyra satser
Andreas Söderberg

Livskraft och resonans
Ett samtal vid älven
Gustav Ericsson och Christofer Sjödin

Liknande titlar