Andreas Holmberg

Andreas Holmberg | © Foto: Magnus Aronson

Andreas Holmberg är biskop i Stockholms stift sedan 2019 och teologie doktor med avhandlingen "Kyrka i nytt landskap", om församlingar i mångkulturella och mångreligiösa miljöer. Han är präst sedan 1993 och har tjänstgjort i bland annat Botkyrka församling och har varit lärare i teologi i Tanzania.

Som biskop vill han främja kontakter med företrädare för samhällsaktörer samt inspirera till samtal i församlingar om idealitet, lärande och undervisning.

Titlar av Andreas Holmberg

Liknande titlar