Jonas Ideström

Jonas Ideström | © Foto: Magnus Aronson

Jonas Ideström är docent i kyrkovetenskap och högskolelektor i praktisk teologi vid Enskilda högskolan i Stockholm. Han har genomfört flera teologiska fältstudier och aktionsforskningsprojekt i olika sammanhang inom Svenska kyrkan. Han är också präst i Svenska kyrkan och har återkommande föreläst om frågor som rör teologi i församlingens vardag, idealitet, själavård och kyrkligt ledarskap.

Titlar av Jonas Ideström

Liknande titlar