Konfirmandpass 1

Bibeln rymmer själva poängen – en kyrkohistorisk film och ett bibelstudium

Sola Scriptura: Poängen

Bibeln är grunden i kristen tro, alldeles särskilt i en luthersk kyrka som Svenska kyrkan. Martin Luther är munken som fick nya perspektiv när han lämnade klostret och fann Gud i vardagens liv. Han började tala om tron i andra bilder.

I den här kyrkohistoriska filmen besöker vi slottet Wartburg där Luther översatte Nya testamentet till folkets språk.

Upplägg:

1. Se filmen 

Filmen är ca 11 minuter lång.

2. Slå upp och läs bibelställena

  • Rom 1:16–17 om den reformatoriska upptäckten
  • Matt 28:20 om Jesus faktiska närvaro

 

3. Arbeta med filmfrågorna/-uppgifterna:

  • För Martin Luther var Bibeln det viktigaste sättet att få kunskap om Gud. och viktigast av allt var budskapet att Gud blivit människa i Jesus. I filmen berättas att Luther tyckte Jesus var Bibelns stjärna och kärna – vad menade han med det?
  • Luther hade ofta ångest och oro för att inte duga eller lyckas. I vilka situationer kan du känna igen dig i sådan ångest?
  • Luther såg Bibeln som Guds livmoder – hur menade han?

4. Följ upp frågorna/uppgifterna

  • diskutera i stor eller liten grupp
  • enskild reflektion, tex om konfirmanderna har en skrivbok kan passet avslutas med en stunds skrivande.