Konfirmandpass 1

Bibeln rymmer själva poängen – en kyrkohistorisk film och ett bibelstudium

Sola Scriptura: Poängen

Bibeln är grunden i kristen tro, alldeles särskilt i en luthersk kyrka som Svenska kyrkan. Martin Luther är munken som fick nya perspektiv när han lämnade klostret och fann Gud i vardagens liv. Han började tala om tron i andra bilder.

I den här kyrkohistoriska filmen besöker vi slottet Wartburg där Luther översatte Nya testamentet till folkets språk.

Upplägg:

1. Se filmen (11 min)

 

2. Slå upp och läs bibelställena

 • Rom 1:16–17 om den reformatoriska upptäckten
 • Matt 28:20 om Jesus faktiska närvaro

 

3. Arbeta med filmfrågorna/-uppgifterna:

 • För Martin Luther var Bibeln det viktigaste sättet att få kunskap om Gud. och viktigast av allt var budskapet att Gud blivit människa i Jesus. I filmen berättas att Luther tyckte Jesus var Bibelns stjärna och kärna – vad menade han med det?
 • Luther hade ofta ångest och oro för att inte duga eller lyckas. I vilka situationer kan du känna igen dig i sådan ångest?
 • Luther såg Bibeln som Guds livmoder – hur menade han?

4. Följ upp frågorna/uppgifterna

 • Här kan man göra på olika sätt:
  • maila in svar/resonemang/frågor till pedagog/ledare
  • gruppchat om frågorna- väljs denna metod max 5 konfirmander per grupp.
  • enskild reflektion, tex om konfirmanderna har en skrivbok kan passet avslutas med en stunds skrivande.