Konfirmandpass 10

Livet & Frälsarkransen – ett pass med Ökenpärlan

Den sandbruna pärlan om det som är svårt i livet

Ökenpärlan berättar om motgångarna i livet. Livet är inte alltid roligt eller enkelt. Det finns tider när hela livet verkar vara som en torr och trist öken. Finns det någon mening med det onda i livet? Kanske har lidandet ingen mening. Men det betyder inte att vi är lämnade ensamma. Gud har lovat att aldrig överge oss.

”Frälsarkrans” är ett annat ord för livboj. Sådana brukar finnas vid stränder och i hamnar. Om någon skulle vara på väg att drunkna kan man kasta i frälsarkransen. Därför är frälsarkransen en slags livlina. Den är en hjälp att överleva. Kanske kan Frälsarkransen i din hand också bli en livlina och hjälp i livet. Den här lektionen handlar om Ökenpärlan – den sandbruna pärlan om det som är svårt i livet.

Upplägg:

1. Läs utdraget ur Livet & Frälsarkransen

Ladda ned pdf eller se bilderna nedan.

 

2. Slå upp bibelställena och läs dessa


2 Mos 15:22-17:7
1 Mos 37
Matt 11:28

3. Svara på frågorna (s. 68) och ta ett foto av något som du tycker är meningslöst

4. Följ upp frågorna/uppgifterna

Här kan man göra på olika sätt: 
•       maila in svar/frågor/foton till pedagog/ledare
•       gruppchat om frågorna och fotona
•       enskild reflektion
•       om konfirmanderna har en skrivbok kan passet avslutas med en stunds skrivande.

5. Enskilda samtal

Denna tid kan också innebära en möjlighet att ha enskilda samtal med konfirmanderna, till exempel på en promenad.

Ett konfirmandpass hämtat ur Emma Tribells bok Livet & Frälsarkransen.