Konfirmandpass 11

Livet & Frälsarkransen – ett pass med Bekymmerslöshetspärlan

Den himmelsblå pärlan om att njuta av livet

Bekymmerslöshetspärlan är blå som himlen under en solig sommardag. Den vill säga till dig att vi ofta bekymrar oss i onödan och att allt kommer att ordna sig. Lita på att Gud är med dig och hjälper dig att leva varje dag. Vilka bekymmer eller svårigheter det än är som tynger dig, ta vara på möjligheten att lämna dem ett tag.

”Frälsarkrans” är ett annat ord för livboj. Sådana brukar finnas vid stränder och i hamnar. Om någon skulle vara på väg att drunkna kan man kasta i frälsarkransen. Därför är frälsarkransen en slags livlina. Den är en hjälp att överleva. Kanske kan Frälsarkransen i din hand också bli en livlina och hjälp i livet. Den här lektionen handlar om Bekymmerslöshetspärlan – den himmelsblå pärlan om att njuta av livet.

 

Upplägg:

1. Läs utdraget ur Livet & Frälsarkransen

Ladda ned pdf eller se bilderna nedan.

 

2. Slå upp bibelställena och läs dessa

Matt 6:25-34
5 Mos 31:8
Jes 41:10

3. Svara på frågorna i slutet av utdraget nedan och ta ett foto av något som man kan vara rädd för
 
4. Följ upp frågorna/uppgifterna

Här kan man göra på olika sätt: 
•       maila in svar/frågor/foton till pedagog/ledare
•       gruppchat om frågorna och fotona
•       enskild reflektion
•       om konfirmanderna har en skrivbok kan passet avslutas med en stunds skrivande.

Ett konfirmandpass hämtat ur Emma Tribells bok Livet & Frälsarkransen.