Konfirmandpass 14

Julen börjar inte i Betlehem – en bibelfilm och ett bibelstudium

I Augustus fotspår: Julens vagga i Roms vagga


Kristen tro är en vandring i fotspåren av andra lärjungar. I denna kyrkohistoriska film från Rom besöker vi Augustus hus. Kanske var det tack vare honom som julens vagga hamnade i Betlehem. Och tänk om Augustus blev lärjunge i slutet av sitt liv.

Upplägg:

1. Läs första delen av Lukasevangeliet, 2:1-7

Lukasevangeliet 2:1-24 (pdf)

2. Se filmen i Augustus fotspår

Filmen är ca 11 minuter lång.


3. Arbeta med samtalsfrågorna:

  • Berätta om hur du brukar fira jul. Vilka är era traditioner, etc?
  • Vilka julsånger kan du? Vilka av dessa tror du är psalmer eller tycker du skulle kunna vara psalmer? Motivera dina svar.
  • Julen är önskelistornas tid. Om du skulle skriva ett brev med dina djupaste önskningar till Jesusbarnet – vad skulle du skriva då?

 

4. Följ upp frågorna/uppgifterna

Här kan man göra på olika sätt:

  • diskutera i stor eller liten grupp
  • enskild reflektion, tex om konfirmanderna har en skrivbok kan passet avslutas med en stunds skrivande.