Konfirmandpass 15

Julen har aldrig sett ut som vi har trott – en bibelfilm och ett bibelstudium

Julen har aldrig sett ut som vi trott

Julen är en högtid fylld av förväntningar på hur det borde vara- en helg med överflöd av gemenskap, fest och julklappar. I år när julen kommer mitt i en pandemi kommer den inte kunna firas som vi har tänkt oss. Då får vi komma ihåg att julen väldigt sällan blir precis så som vi tänkt. Den första julen när Jesus föddes fick hans familj inte ens plats på ett värdshus, Maria fick föda sitt första barn Jesus i ett stall. Mitt i det som inte blev som det var tänkt kom änglarna med budskapet "Var inte rädda". Hur vår jul än ser ut gäller också det budskapet oss.

Med egna ögon

Upplägg:

1. Läs andra delen av julevangeliet, Lukasevangeliet 2:8-20

Lukasevangeliet 2:1-24 (pdf)

2. Se filmen Med egna ögon.

Filmen är ca 14  minuter lång.

3. Arbeta med samtalsfrågorna:

  • Filmen berättar om att herdarna den första julen som först blev rädda, sedan förundrade och till sist glada. Hur tror du att du själv tänkt och reagerat om du var en av dem?
  • I filmen möter vi Megan som berättar hur viktiga änglarnas ord är för henne: ”Var inte rädd!” Vad är du rädd för? På vilka sätt kan julens berättelse om Jesusbarnet hindra eller lindra rädslan?
  • Hur kan berättelsen om att Guds son som föds förändra våra perspektiv på livet och på vem Gud är?
  • Berätta om hur du brukar fira jul. Vilka är era traditioner, etc?

4. Följ upp frågorna/uppgifterna

  • Här kan man göra på olika sätt:
  • maila in svar/resonemang/frågor till pedagog/ledare
  • gruppchat om frågorna
  • enskild reflektion