Mot alla odds? Smakprov
Från 205 kr

Mot alla odds?

  • 176 sidor
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Art.nr: 52636978
  • 1 ex: 235 kr/st
  • 3 ex: 205 kr/st

I boken Mot alla odds? När hjärnan tvivlar men hjärtat vill tro  skriver Stefan Edman om tro, tvivel och naturvetenskap.

Hur kan vår hjärna av atomer från slocknade stjärnor skriva poesi, bygga städer – och fundera över allting ursprung? Forskarna förundras över universum och livet. Och över evolutionen som gjorde människan till ett religiöst däggdjur.

I sex essäer belyser Stefan Edman, personligt och stödd på ny forskning, några av vår tids svåraste frågor som berör vår gudstro. Går det ens att ha en gudstro i ljuset av naturvetenskapen och evolutionen? Och i skuggan av våldet i historia och nutid?

"Varför forskar nästan inga svenska teologer på sambandet mellan vetenskap och religion? Hur kan Kyrkans folk skriva lärda böcker om så kallad skapelseteologi utan att ens nudda vid den moderna kosmologin, biologin och hjärnforskningen?", skriver författaren, biologen och teknologie hedersdoktorn Stefan Edman i Mot alla odds?

PRESS: "Inspirerande och tankeväckande relaterar Edman vetenskapliga rön med religionens betydelse. Boken präglas av författarens vördnadsfulla fascination över världen, evolutionen och Gud. Kristendomen handlar för honom om att ha omsorg om medmänniskor och jorden." Håkan Stenow, BTJ-häftet nr 1, 2018.

"Den här boken är faktiskt en liten pärla. Ett bra underlag för diskussioner kring tro och vetande. Edmans nyckelbegrepp är förundran." Tina Kristina Persson, Smålandsposten 30/1 2018.