För världens skull
provläs
Från 320 kr

För världens skull

Antologi
  • 352 sidor
  • Utgiven: 2022
  • ISBN/Art.nr: 52639221
  • 1 ex: 349 kr/st
  • 3 ex: 320 kr/st

I För världens skull – En festskrift till ärkebiskop Ante Jackelén reflekterar 20 forskare och författare över tro och teologi, gudstjänstglädje och pandemi, ledarskap och näthat, migration och religionsmöten. I dialog med Antje Jackeléns ärkebiskopsgärning utforskar de ämnen av avgörande betydelse för samhället och beskriver kyrkans uppdrag i en värld i behov av försoning. 

Boken inleds med en skildring av Antje Jackeléns år som ärkebiskop. Bidragen är därefter grupperade efter områden som präglat hennes arbete: Kyrkans offentlighet, Teologins offentlighet, Att reparera och bygga broar, När grundläggande värden sätts på prov och För Svenska kyrkan i tiden. Tillsammans tecknar bokens författare en bild av stora utmaningar, påtagliga möjligheter och ett trotsigt hopp. 

En angelägen bok för alla som är engagerade i tro, kyrka och samhälle.

Medverkande:
Cristina Grenholm, Karin Sarja, Jakob Wirén (redaktörer)
Svante Axelsson
Heinrich Bedford Strohm
Sofia Camnerin
Mina Dennert
Stefan Eklund
Ingrid Inga
Werner G Jeanrond
Martin Junge
Caroline Krook
Elin Anna Labba
Frida Mannerfelt
Mattias Martinson
Torsten Moritz
Pär Mårtensson
Barbara Rossing
Ulrich Schmiedel
Lena Sjöstrand
Jayne Svenungsson
Susanne Wigorts Yngvesson
Jakob Wirén

Liknande titlar