Stå ut med de andra
provläs
Från 246 kr

Stå ut med de andra

  • 144 sidor
  • Utgiven: 2023
  • ISBN/Art.nr: 52639511
  • 1 ex: 267 kr/st
  • 3 ex: 246 kr/st

Går det att hålla samman gemenskaper och relationer trots stora skillnader? 

Kyrkor ska per definition vara gemenskaper av olikheter och är uppmanade att söka enhet för världens skull. Men det är ofta oerhört svårt. Finns det någon poäng med att fortsätta gemenskapen med dem som är väldigt olika oss, de som vi inte är överens med, de som vi tycker har fel? Går det att lösa konflikter och motsättningar på andra sätt än att klippa banden, kasta ut den som tycker annorlunda eller skapa en utbrytarkonstellation? 

I Stå ut med de andra ger teologen Sofia Camnerin både konkreta redskap och fördjupad förståelse för varför enhet och gemenskap behövs, både på det personliga planet och det allmänna, utan att upplösa skillnader – samtidigt som hon är väl medveten om vikten av att alltid skydda offret och att det ibland är nödvändigt att gå skilda vägar. Hon visar att arbete för enhet, helande och försoning i en värld av stora konflikter och motsättningar både är en yttre och en inre resa och att all förändring börjar inifrån och nedifrån, i våra egna hjärtan.

Boken är hjälpsam för församlingar som funderar kring hur man är en öppen gemenskap för alla, för dem som står i motsättningar och konflikter och för dem som behöver stöd i att tillsammans med andra arbeta mot polarisering och våld. Men också för den enskilda läsaren som personligen kämpar med konflikter eller relationer, och i det behöver hjälp att urskilja när man ska hålla ihop eller gå skilda vägar och hur man ska nå försoning.

Sofia Camnerin är teol.dr och pastor. Hon har unik erfarenhet av hur man fattar beslut och håller samman i extrema olikheter efter att ha suttit i ledningen för Kyrkornas världsråd under 16 år, varit med och lett tre samfund till en ny kyrka och nu arbetar som generalsekreterare för Sveriges kristna råd. Hon har disputerat på en avhandling om försoning, är förälder till ett barn i behov av särskilt stöd och har skrivit flera tidigare böcker.

Recensioner

Diakonibloggen

Karin Ahlqvist, Stiftsdiakon i Växjö stift

"Genom författarens egna referenser och egen erfarenhet i relation till den modell kring försoning som hon tecknar, ger boken ett stort och trovärdigt intryck på mig som läsare. Detta eftersom författaren faktiskt gör det hon uppmuntrar till, nämligen delar en del av sin egen sårbarhet och sina reflektioner kring vad det bidragit till och hur det faktiskt påverkat både tro och liv."

Fader Misha Jaksic, ortodox samordnare Sveriges kristna råd

"Stå ut med de andra kan uppfattas både som en fråga och som ett imperativ. I en högst tänkvärd och välbehövd presentation av ekumeniken, i en tid av utbredd misstro, polarisering och dualism, också bland Jesu Kristi egna efterföljare, ser Sofia Camnerin det senare alternativet, som det enda hållbara; inte bara för Jesu egna lärjungar, utan för mänskligheten som helhet. Författarens imperativ utgår ifrån både hennes Herres och hennes egna öppna sår och lidande; men även från hennes rika ekumeniska erfarenhet, som hon så generöst och berättarglatt delar med sig av. Ett insiktsfullt iakttagande omsätts i svåra, dock genom gudomlig och mänsklig kärlek, framkomliga vägar, vattenströmmar. Avgränsningar och viktiga identifierade gränser blir till mötesplatser, till ”fria rum”. Så likt syftet med den ortodoxa ikonostasens förening av gudomlig och mänsklig personlig mångfald och enhet! Må läsningen av denna bok skapa de fria rummen, människor emellan, men även i din och min inre människa."

Jenny Dobers, Regional kyrkoledare i Equmeniakyrkan

"I Stå ut med de andra talar Sofia Camnerin sant om kärlek och enhet. Det är en bok för oss som erfarit att det är slitsamt och svårt att leva i gemenskaper som rymmer mångfald och olikheter – men ändå fortsatt vill tro på enhetens kraft. Camnerin lyckas vara sann mot verklighetens smärta och samtidigt tala trovärdigt om kärlekens möjligheter. I en tid av polarisering och cancelkultur visar Stå ut med de andra på en alternativ väg. En vattenväg där olika strömmar kan färdas samtidigt. Tydlighetens och ambivalensens strömmar. Gränssättningens och öppenhetens. Kärlekens och enhetens."

Antje Jackelén, Ärkebiskop emerita

”Att ”stå ut med andra” – i vår tid av polarisering finns få förmågor som är angelägnare att öva upp än denna. Sofia Camnerin är en ypperlig guide i den nödvändiga övningen att stå ut med dem som är, tänker och agerar annorlunda än det vi håller för normalt. Hon är uppmärksam iakttagare, prövad medmänniska, livserfaren kristen och varsam teolog. Sofia Camnerin talar om de två strömmar som flyter genom allt socialt liv – den ambivalenta och den glasklara. Med kunskapen om strömmarna går det att navigera i en stormig och motsägelsefull verklighet.”

Lasse Svensson, Kyrkoledare Equmeniakyrkan

"Sofia har skrivit en klok bok som vi behöver samtala om. Den tar oss ner till de djupen då tro och teologi plogar nya fåror i verkligheten. Då vi uppenbaras för varandra och påminns om vad som gör oss till sanna människor. Vi är både sammanvävda och bär vi vår egen integritet. Ibland kolliderar de båda och det är i de kollisionerna vi kan upptäcka att teologin inte bara vill bevara de gamla sanningarna men också sätta oss inom hörhåll för olikhet, konflikter, förtryck, kriget i Ukraina och de djupt mänskliga frågorna om hur vi lär av varandra, och hur vi bär varandra. Det är med en ekumenisk röst Sofia talar med oss. Hon vill inte bara att vi lyssnar, utan själva tänker, talar och agerar. Vi behöver Stå ut med de andra, och inte bara det, vi lär av varandra. Det är vad det är att vara människa."

Biskop Karin Johannesson

"Jag möter många unga människor som bär på en stark längtan efter större gemenskap mellan kristna som tillhör olika kyrkor, samfund eller traditioner. Personliga möten och nära vänskapsband ligger bakom deras förhoppningar om ekumeniska framsteg och fördjupade relationer. De frågar sig hur det som brinner i deras hjärtan kan påverka kyrkoledare och redan etablerade ekumeniska organisationer.

Sofia Camnerins bok rustar oss för att möta sådana frågor med den respekt som alltid är en förutsättning för större gemenskap och djupare vänskap. I Stå ut med de andra knyts de personliga mötena och de etablerade ekumeniska organisationerna samman med varandra. Kyrkornas världsråd och Sveriges kristna råd får ett ansikte. När Sofia Camnerin låter ekumeniken bli förkroppsligad får ett brinnande hjärta möjlighet att träda fram. Då förstår vi att ekumenik inte är ett särintresse för några få utan en levnadskonst för oss alla."

Marianne Ejdersten, kommunikationsdirektör, Kyrkornas världsråd

"Camnerins budskap är tydligt; Lev i kärlek! Kyrkornas världsråds tema från generalförsamlingen 2022 ska genomsyra allt vi gör, i den lokala församlingen, i vardagen, nationellt och globalt. ”Kärleken driver världen till enhet och försoning” och i den kärleken deltar vi när vi arbetar för en bättre värld – för alla. Jag ser redan fram emot att läsa nästa bok av Sofia Camnerin."

Liknande titlar