Stå ut med de andra
provläs
Från 239 kr

Stå ut med de andra

  • 144 sidor
  • Utgiven: 2023
  • ISBN/Art.nr: 52639511
  • 1 ex: 259 kr/st
  • 3 ex: 239 kr/st

Går det att hålla samman gemenskaper och relationer trots stora skillnader? 

Kyrkor ska per definition vara gemenskaper av olikheter och är uppmanade att söka enhet för världens skull. Men det är ofta oerhört svårt. Finns det någon poäng med att fortsätta gemenskapen med dem som är väldigt olika oss, de som vi inte är överens med, de som vi tycker har fel? Går det att lösa konflikter och motsättningar på andra sätt än att klippa banden, kasta ut den som tycker annorlunda eller skapa en utbrytarkonstellation? 

I Stå ut med de andra ger teologen Sofia Camnerin både konkreta redskap och fördjupad förståelse för varför enhet och gemenskap behövs, både på det personliga planet och det allmänna, utan att upplösa skillnader – samtidigt som hon är väl medveten om vikten av att alltid skydda offret och att det ibland är nödvändigt att gå skilda vägar. Hon visar att arbete för enhet, helande och försoning i en värld av stora konflikter och motsättningar både är en yttre och en inre resa och att all förändring börjar inifrån och nedifrån, i våra egna hjärtan.

Boken är hjälpsam för församlingar som funderar kring hur man är en öppen gemenskap för alla, för dem som står i motsättningar och konflikter och för dem som behöver stöd i att tillsammans med andra arbeta mot polarisering och våld. Men också för den enskilda läsaren som personligen kämpar med konflikter eller relationer, och i det behöver hjälp att urskilja när man ska hålla ihop eller gå skilda vägar och hur man ska nå försoning.

Sofia Camnerin är teol.dr och pastor. Hon har unik erfarenhet av hur man fattar beslut och håller samman i extrema olikheter efter att ha suttit i ledningen för Kyrkornas världsråd under 16 år, varit med och lett tre samfund till en ny kyrka och nu arbetar som generalsekreterare för Sveriges kristna råd. Hon har disputerat på en avhandling om försoning, är förälder till ett barn i behov av särskilt stöd och har skrivit flera tidigare böcker.

Recensioner

Antje Jackelén, Ärkebiskop emerita

”Att ”stå ut med andra” – i vår tid av polarisering finns få förmågor som är angelägnare att öva upp än denna. Sofia Camnerin är en ypperlig guide i den nödvändiga övningen att stå ut med dem som är, tänker och agerar annorlunda än det vi håller för normalt. Hon är uppmärksam iakttagare, prövad medmänniska, livserfaren kristen och varsam teolog. Sofia Camnerin talar om de två strömmar som flyter genom allt socialt liv – den ambivalenta och den glasklara. Med kunskapen om strömmarna går det att navigera i en stormig och motsägelsefull verklighet.”

Lasse Svensson, Kyrkoledare Equmeniakyrkan

"Sofia har skrivit en klok bok som vi behöver samtala om. Den tar oss ner till de djupen då tro och teologi plogar nya fåror i verkligheten. Då vi uppenbaras för varandra och påminns om vad som gör oss till sanna människor. Vi är både sammanvävda och bär vi vår egen integritet. Ibland kolliderar de båda och det är i de kollisionerna vi kan upptäcka att teologin inte bara vill bevara de gamla sanningarna men också sätta oss inom hörhåll för olikhet, konflikter, förtryck, kriget i Ukraina och de djupt mänskliga frågorna om hur vi lär av varandra, och hur vi bär varandra. Det är med en ekumenisk röst Sofia talar med oss. Hon vill inte bara att vi lyssnar, utan själva tänker, talar och agerar. Vi behöver Stå ut med de andra, och inte bara det, vi lär av varandra. Det är vad det är att vara människa."

Biskop Karin Johannesson

"Jag möter många unga människor som bär på en stark längtan efter större gemenskap mellan kristna som tillhör olika kyrkor, samfund eller traditioner. Personliga möten och nära vänskapsband ligger bakom deras förhoppningar om ekumeniska framsteg och fördjupade relationer. De frågar sig hur det som brinner i deras hjärtan kan påverka kyrkoledare och redan etablerade ekumeniska organisationer. Sofia Camnerins bok rustar oss för att möta sådana frågor med den respekt som alltid är en förutsättning för större gemenskap och djupare vänskap. I Stå ut med de andra knyts de personliga mötena och de etablerade ekumeniska organisationerna samman med varandra. Kyrkornas världsråd och Sveriges kristna råd får ett ansikte. När Sofia Camnerin låter ekumeniken bli förkroppsligad får ett brinnande hjärta möjlighet att träda fram. Då förstår vi att ekumenik inte är ett särintresse för några få utan en levnadskonst för oss alla."

Marianne Ejdersten, kommunikationsdirektör, Kyrkornas världsråd

"Camnerins budskap är tydligt; Lev i kärlek! Kyrkornas världsråds tema från generalförsamlingen 2022 ska genomsyra allt vi gör, i den lokala församlingen, i vardagen, nationellt och globalt. ”Kärleken driver världen till enhet och försoning” och i den kärleken deltar vi när vi arbetar för en bättre värld – för alla. Jag ser redan fram emot att läsa nästa bok av Sofia Camnerin."

Liknande titlar