Sofia Camnerin

Sofia Camnerin

Sofia Camnerin är TD i Systematisk teologi med livsåskådningsforskning Uppsala (2008), och bitr kyrkoledare i Equmeniakyrkan. Hon är dessutom verksam som föreläsare och skribent och har en ekumenisk bakgrund bl a inom Kyrkornas Världsråd.

Titlar av Sofia Camnerin