Martin Modéus

Martin Modéus

Biskop Martin Modéus är Linköpings stifts 64:e biskop.
Prästvigd 1986 för Växjö stift och vigd till Linköpings stifts biskop 6 mars 2011.


Under de snart 25 år som Martin varit präst har hans arbete i kyrkan haft tre fokusområden: präst i församlingstjänst i Växjö och Stockholms stift, en omfattande föredragsverksamhet kring församlingsutvecklingsfrågor i Svenska kyrkan och i grannländerna som sammanfattats i många böcker samt vetenskapligt arbete om frågor kring traditioner, riter och ritualisering.