Martin Modéus

Martin Modéus

Martin Modéus är ärkebiskop i Svenska kyrkan. Han prästvigdes 1986 för Växjö stift och var tidigare biskop i Linköpings stift. Under alla år som Martin varit präst har hans arbete i kyrkan haft tre fokusområden: präst i församlingstjänst i Växjö och Stockholms stift, en omfattande föredragsverksamhet kring församlingsutvecklingsfrågor i Svenska kyrkan och i grannländerna som sammanfattats i många böcker samt vetenskapligt arbete om frågor kring traditioner, riter och ritualisering.

Titlar av Martin Modéus

Liknande titlar