Martin Modéus

Martin Modéus

Martin Modéus är ärkebiskop i Svenska kyrkan. Han prästvigdes 1986 för Växjö stift och var tidigare biskop i Linköpings stift. Under alla år som Martin varit präst har hans arbete i kyrkan haft tre fokusområden: präst i församlingstjänst i Växjö och Stockholms stift, en omfattande föredragsverksamhet kring församlingsutvecklingsfrågor i Svenska kyrkan och i grannländerna som sammanfattats i många böcker samt vetenskapligt arbete om frågor kring traditioner, riter och ritualisering.

Titlar av Martin Modéus

Liknande titlar

Lilla fredsboken

Lotta Fång, Benjamin Ulbricht, Fredrika Gårdfeldt, KG Hammar
Från 209 kr