Tillitens gemenskap

Tillitens gemenskap

  • Utgiven: -
  • ISBN/Art.nr: 52639443

Den här produkten har lite längre leveranstid eftersom den trycks vid beställning.

Tillitens gemenskap – Teologiska och praktiska reflektioner om kyrkoråd tydliggör hur kyrkorådsledamöter och församlingsanställda ser på kyrkorådets arbete och uppgift och bygger på ett stort antal intervjuer med kyrkoråd, kyrkoherdar samt anställda i tre församlingar.

Boken tar upp frågor som:
- Hur bör kyrkorådet vara utformat för att möta framtidens utmaningar?
- Vilka komponenter är viktiga för ett gott samarbete?
- Hur skapar man tillit och ett ”vi”?
- Vilken kunskap och kompetens är viktig för kyrkorådsledamöter?
- Hur formar vi konstruktiva relationer mellan kyrkoråd, kyrkoherdar och övriga församlingsanställda?

Boken innehåller reflekterande frågor att fördjupa sig i enskilt eller i grupp och avslutas med några praktiska förslag på vägar framåt för att skapa tillit och därmed ett gott och fungerande team.

"Tillitens gemenskap är en bok som inbjuder till samtal om vår tro, framtiden för våra församlingar och vårt gemensamma ansvar. Jag hoppas att Niclas Blåders bok kommer att finnas som studiematerial i många kyrkoråd, det kan vara vägen till den gemensamma tilliten." Birgitta Wrede, ordförande i kyrkorådet i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö
 

Liknande titlar

Du är vald!

Ing-Marie Rundwall, Erik Sjöberg-Sund, Lars Björksell
Från 160 kr