Matrikel för Svenska kyrkan 2024

Matrikel för Svenska kyrkan 2024

Verbum
  • 512 sidor
  • Utgiven: 2024
  • ISBN/Art.nr: 52639733

Vid redan tecknat abonnemang kommer nästa utgåva automatiskt. Abonnemangspris 2024: 820 kr. För abonnemang kontakta kundservice: 08-743 65 10. Frågor om bokens innehåll: 08-743 65 55.

I Matrikel för Svenska kyrkan finns Svenska kyrkans organisation med dess stift och församlingar samt en kort historik över alla stift och dess biskopar. Matrikeln är uppslagsboken för dig som vill veta var präster och diakoner tjänstgör. 

Här finns bland annat ledamöter i domkapitel och stiftsstyrelser. Biskopsmötet och kyrkomötet presenteras och Gunnar Edqvist skriver en förklarande text till de båda och kommenterar kyrkomötesbesluten från föregående år. 

Här presenteras även diakoni- och utbildningsinstitutioner, förbund, förvaltningar samt andra kyrkliga organisationer och sammanslutningar. Även utlandskyrkan finns presenterad och i viss mån Kyrkokansliet. Matrikeln innehåller även kyrkostatistik samt en förteckning över årets indelningsändringar och upphörda församlingar och andra namnändringar. 

 

 

Liknande titlar