Tro hopp och strävan
provläs
Från 330 kr

Tro hopp och strävan

Antologi
  • 210 sidor
  • Utgiven: 2023
  • ISBN/Art.nr: 52639399
  • 1 ex: 359 kr/st
  • 3 ex: 330 kr/st

Redan nu men ännu inte. Kristen tro bär på ett löfte och ett hopp om att Gud fortsatt verkar med sin skapelse. Och detta handlande kan vi ana glimtvis. Tanken ger tröst och kraft att kämpa vidare men den är också utmanande. Uttrycket redan nu men ännu inte pekar samtidigt framåt. I kristen tro finns också ett löfte och ett hopp om att det som nu är sakernas tillstånd inte kommer vara så för alltid. När Guds rike bryter in helt och fullt ska en ny världsordning etableras, outgrundlig för oss här och nu, men som står i kontinuitet med Guds tidigare handlande. 

Vad betyder det att leva i denna spänning mellan den värld som nu är och den som ska komma? Hur ska vår roll i världen här och nu se ut? Vad betyder våra handlingar och vårt sätt att leva i ett eskatologiskt perspektiv? För att få ett grepp om synen på dessa viktiga frågor bad Svenska kyrkans teologiska kommitté ett antal stiftsteologer och deras kollegor att diskutera detta. Svaren delgavs sedan ett antal forskare som fick bearbeta frågorna utifrån sina respektive forskningsfält. Resultatet blev denna bok där exegetiska, kyrkohistoriska, etiska och teologiska resurser bidrar till en fördjupad reflektion över framtidsfrågorna i vardagen i kyrka och samhälle. 

För att hantera en framtid som på många sätt ter sig dyster och övermäktig, behöver det finnas röster som ingjuter mod och motverkar hopplöshet. Kristen tro och tradition kan härbärgera den komplexitet som det innebär att vara människa tillsammans med andra och i relation till jorden, där allt som sker i nuet samtidigt är en rörelse mot det som ska komma.

Författare: Lovisa Nyman, forskare vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet (red), Johanna Gustafsson Lundberg, docent i teologisk etik vid Lunds universitet (red), Fredrik Lindström, professor emeritus i Gamla testamentets exegetik vid Lunds universitet, Björn Vikström, professor i systematisk teologi, Åbo universitet, Werner Jeanrond, professor emeritus i systematisk teologi vid universitetet i Oslo, Michael Nausner, forskare i systematisk teologi på Svenska kyrkans enhet för forskning och analys, Elisabeth Gerle, professor emerita i etik vid Lunds universitet och Thomas Ekstrand, docent i systematisk teologi vid Uppsala universitet. 

Boken Tro hopp och strävan - Gudsriket som tröst och motiv för handling är en del av Svenska kyrkans forskningsserie som publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning som har genomgått en peer review process.

 

Recensioner

BTJ-häftet nr 7, 2023

Katarina Tavakol

BETYG 5 – Briljant
"Resultatet blir en djuplodande akademisk antologi, sammanställd av Lundateologerna Johanna Gustafsson Lundberg och Lovisa Nyman, vars texter visar på den rika teologiska tradition som finns inom Svenska kyrkan och att dess teologer håller världsklass. På så sätt är Tro hopp och strävan en frisk fläkt gentemot de kritiker som menar att kyrkan är intellektuellt död och liberalteologin bara är tomt flum...Det man kan önska är att några droppar av det intellektuella djup som antologin ger uttryck för skulle kunna sippra ner till den sekulära samtidskultur som saknar tradition och språk för att diskutera existentiella och etiska frågor."

Ann Aldén, Kyrkoherde i Svenska kyrkan Jönköping

”en inspiration i förkunnelsen…nya och oväntade perspektiv på teman vi inte har för vana att lyfta fram i vår kyrkliga tradition, men som när världen är i gungning behöver få ett ökat fokus”

Jenny Karlsson, Sjukhuspräst, Danderyds sjukhus

"Som sjukhuspräst möter jag ofta människor som befinner sig i någon slags kris och som söker någon form av hopp, trots allt. Det eskatologiska hoppet är oumbärligt att luta sig mot då. Därför gläds jag åt att ett gäng namnkunniga och kloka teologer skriver om eskatologiska perspektiv i den här antologin för att ge uttryck för de problematiker som det kan ge upphov till men som också konstruktivt kan hjälpa oss att tala om hoppet i en hopplös tid."

Liknande titlar