Som spridda sädeskornen
provläs
Från 349 kr

Som spridda sädeskornen

Frida Mannerfelt; Teresia Derlén
  • 360 sidor
  • Utgiven: 2024
  • ISBN/Art.nr: 52639450
  • 1 ex: 379 kr/st
  • 3 ex: 349 kr/st

I många av Svenska kyrkans församlingar firas mässa en eller flera gånger i veckan. Nattvarden är i högsta grad både aktuell och angelägen – och den engagerar. Med anledning av en ny kyrkohandbok 2017 och ett biskopsbrev om nattvarden 2020 har såväl gamla som nya frågor väckts, och diskussionen om nattvarden har intensifierats. Inte minst har förhållandet mellan teologin i de nya normativa dokumenten och den levda teologin i församlingarna aktualiserats. Till detta samtal samlar den här antologin tolv skribenter från olika akademiska och kyrkliga traditioner för att ge perspektiv på nattvarden i Svenska kyrkan idag. 

Bokens kapitel behandlar exempelvis frågor om språk, musik, praktik, barn och delaktighet. Här diskuteras också nattvarden i förhållande till ämnen som ekumenik, klimat, diakoni och digitalisering. Historiska perspektiv blandas med analyser av nutida praktiker och teologiska nytolkningar för vår tid och framtid. Till synes spridda sädeskorn från den teologiska forskningen möts med utgångspunkten att nattvarden är central – för såväl kyrkan i stort som den enskilda gudstjänstfiraren.

Medverkande: Teresia Derlén (red.), Judith Fagrell, Ulrica Fritzson, Elin Lockneus, Mattias Lundberg, Frida Mannerfelt (red.), Michael Nausner, Karin Rubenson, Carina Sundberg, Karin Tillberg, Andreas Wejderstam, och Johannes Zeiler.

Boken är en del av Svenska kyrkans forskningsserie som publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning som har genomgått en peer review process.


 

Recensioner

Sofija Lazić Pedersen, Församlingsherde Gustav Adolfs församling, Helsingborg

"Vilken församlingspräst som helst kan känna igen sig i samtalen kring nattvardens element, med eller utan vete och jäst, med eller utan alkohol som Andreas Wejderstams artikel belyser. Jag läser Judith Fagrells sammanfattning av hennes prisvinnande masteruppsats i
kyrkohistoria om kyrkomötesdebatten kring lekmäns medverkan vid distribution med intresse. Vi
möter Ökenmässan genom Johannes Zeiler och Sinnesromässan genom Ulrica Fritzon, högmässan
och gudstjänst utan mässa. Både Carina Sundberg och Michael Nausner vidgar horisonten. Här
finns tankar om musik under nattvarden, gemenskap, solidaritet, förlåtelse och försoning. Det är
synnerligen läsvärt och det går att plocka guldkorn utifrån eget intresse eller relation till författarna, även om jag rekommenderar läsning av helheten just för att uppnå lite mera utmaning i den egna nattvardsteologin."

Fredrik Hollertz, Kyrkoherde Östra Vikbolandets pastorat

”Som spridda sädeskornen ger välbehövliga vidgade perspektiv på vad ”enligt vår kyrkas tro” och vad evangelisk-luthersk tradition kan betyda i den svenskkyrkliga kontexten i spåren av de heta debatterna om nattvarden med anledning av ny kyrkohandbok och biskopsbrevet ”Fira nattvard”. Med fokus på levd teologi ger denna forskningsantologi en bild av nattvardens starka ställning i den svensk-lutherska traditionen som skiljer sig från andra lutherska traditioner, idag och historiskt. Här ryms alla de perspektiv som är viktiga för människor i Svenska kyrkan som – brödets och vinets egenskaper, Kristusgemenskap, församlingsgemenskap, diakoni, kropp, jämlikhet, ekologi, helighet, delaktighet, förlåtelse, Gudsriket och mycket, mycket mer. En viktig bok för alla där nattvarden är en omistlig del av deras liv men också för att få hjälp att förstå varför nattvarden är viktig både för kyrkan och världens liv.”

Jan Eckerdal, Direktor för teologi, Sveriges kristna råd

”Nattvarden rymmer kyrkans djupaste identitet. I en vital kyrka behövs därför kontinuerlig reflektion över nattvardens teologi och praktik. Antologin Som spridda sädeskornen ger många värdefulla bidrag till sådan reflektion för Svenska kyrkan i vår tid. Bokens texter berör en mångfald av ämnen. De olika artiklarna förenas i att de är skrivna i kritisk solidaritet med Svenska kyrkan, med närhet till aktuella brännpunkter i svenskkyrklig nattvardspraktik. Detta är inte boken som sätter punkt för det nattvardsteologiska samtalet, den fördjupar i stället perspektiven och väcker på så sätt lika många frågor som den besvarar. En viktig bok.”

Liknande titlar