Var är Jesus?
provläs
Från 330 kr

Var är Jesus?

  • 152 sidor
  • Utgiven: 2023
  • ISBN/Art.nr: 52639283
  • 1 ex: 359 kr/st
  • 3 ex: 330 kr/st

Sverige är ett idag mångkulturellt och flerreligiöst samhälle där unga människor växer upp med tillgång till ett stort antal möjliga tolkningsramar som på olika sätt påverkar deras tro, hur de lever och hur de skapar mening. 

I Sverige utgör Svenska kyrkan fortsatt en majoritetskyrka men den positionen är idag inget man kan ta för given. Konfirmandtiden har i sammanhanget beskrivits vara av avgörande betydelse för unga människors fortsatta relation till kyrkan genom hela livet. Men hur mycket vet vi om hur konfirmerade ungdomar själva beskriver konfirmandtidens innehåll och mål och hur de själva beskriver en tänkt relation till Svenska kyrkan i framtiden? 

I den här boken ges ungas röster om konfirmandundervisning ett särskilt utrymme. Studien bygger på ett intervjumaterial där sammanlagt 28 ungdomar delar sina erfarenheter. De berättar vad de minns från sin tid som konfirmander, vad de uppfattar att de lärt sig och hur de själva relaterar till gudstjänst och till tro. Frågan ”Var är Jesus?” ställs av en av de intervjuade och sammanfattar en del av resultatet.  Intervjuerna med ungdomarna har genomförts inom ramen för ett forskningsprojekt som finansierats av Härnösands och Lunds stift och haft sitt säte vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys.

Var är Jesus? riktar sig till dig som är under utbildning för kyrklig tjänst, till dig som är kyrkligt anställd men också till dig som intresserar dig för religionens förändrade roll i vår samtid och i unga människors liv.

Forskaren och författaren till boken heter Caroline Klintborg, docent i religionspedagogik och lektor vid Stockholms universitet. 

Boken är en del av Svenska kyrkans forskningsserie som publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning som har genomgått en peer review process.

Recensioner

Kyrkans tidning 28/11-2023

Karin Aldén, Präst i Svenska kyrkan

"Jag tycker boken landar i något spännande och egentligen självklart...Boken rekommenderas av mig att läsa som självreflektion för den som arbetar med barn och unga för den väcker frågor och utmaningar som vi behöver anta som kyrka. Jag rekommenderar den för arbetslag och församlingar att läsa tillsammans, för konfirmationsansvaret bör inte bara vila på några få och utövas under ett år."
BTJ-häftet nr 20, 2023.

Katarina Tavakol

"Den intressanta konklusionen av studien är att konfirmanderna genomgående upplever konfirmandtiden som positiv och känner sig sedda, men trots det inte kommer vidare in i ett gudstjänstliv då de saknar och inte heller ges möjligheten att lära sig ett religiöst språkbruk. Klintborgs studie ställer angelägna frågor som borde leda till självkritiska diskussioner bland kyrkans medarbetare, frågor som ytterst handlar om kyrkans överlevnad." Helhetsbetyg = 4

Sören Dalevi, Biskop Karlstad stift

"Detta är helt enkelt en tänkvärd och läsvärd bok, viktig för alla som önskar reflektera kring frågor om barn och unga och hur vi kommunicerar och delar kristen tro med dem. Den kommer finna sin läsare bland medarbetare och blivande medarbetare men också andra som har ett intresse för religion i vår samtid. Och dess titel rymmer en fråga som vi som verkar i Svenska Kyrkan måste ta på allvar: ’Var är Jesus?’"

Nina Karemo, Präst

"Boken utmanar mig i att vilja bli bättre och modigare på att vara vittne om trons betydelse i mitt liv. Jag vill bli bättre på att hitta ett relevant språk för att tala tro i vår tid så att konfirmandtiden på riktigt blir en integrerad del i det vi kallar kyrka. Jag vill bli bättre på att berätta om grunden för mitt hopp!"

Liknande titlar