Svenska kyrkans forskningsserie

Svenska kyrkans forskningsserie publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning som har genomgått en peer review process. Läs mer hos Svenska kyrkans enhet för forskning och analys.