Samtal från Bokmässan 2020

Här finns författarsamtal från den digitala bokmässan. Våra författare medverkade inom ramen för Svenska kyrkans program Se människan.

Man blir människa igen

Man blir människa igen är en personlig berättelse av prästen och psykoterapeuten Göran Larsson. Med utgångspunkt i egna upplevelser skriver han för att hjälpa andra i svåra situationer. Tiden läker inte alla sår, för att orka leva vidare med sina ärr måste man bearbeta sina upplevelser. Samtalspartner är Lotta Fång, präst.

Se samtalet här. (Länk till Svenska kyrkans YouTube-kanal.)

Finna bönen som redan finns

Jag orkar inte be. Jag hinner inte be. Jag vet inte vad jag ska säga. Vad är bön för något? Borde det inte vara ett kravlöst samtal? Är det möjligt att dela ”hjärtats samtal” med varandra eller handlar det om en relation mellan människa och Gud? Ett samtal mellan biskop Martin Modéus och Cristina Grenholm, professor och kyrkosekreterare för Svenska kyrkan, om allt från böneglädje till när allt hopp är ute, eller när lusten att be inte finns. 

Se samtalet här. (Länk till Svenska kyrkans YouTube-kanal.)

Ett samtal om hopp i en tid av kris

Coronaviruset har fått omvälvande konsekvenser. För oss som personer, samhälle och mänsklighet – och som kyrka. I pandemins skugga väcks många teologiska frågor. I boken Otålig i hoppet behandlar ärkebiskop Antje Jackelén dessa frågor. I Dagens Nyheter har man under våren kunnat läsa 19 svenska och internationella författares tankar om pandemin. Texterna finns nu samlade i Corona – 19 författare om krisen. Antje Jackelén och Björn Wiman, kulturchef Dagens Nyheter, samtalar här om pandemin – och teologin.

Se samtalet här. (Länk till Svenska kyrkans YouTube-kanal.)

Hoppets dynamik

Var uppstår framtidshopp bland människor? Werner G. Jeanrond utforskar kärleken som hoppets grogrund och berör hopp från ett existentiellt, andligt och politiskt perspektiv. Hoppet står alltid i relation till såväl historia, nutid, framtid och till våra relationer, såväl till varandra som till Gud. Samtalsledare är Kamilla Skarström Hinojosa, lektor i den Hebreiska bibeln vid Göteborgs universitet.

Se samtalet här. (Länk till Svenska kyrkans YouTube-kanal.)

Drömmen om innersta sjön

”Vi lever i en tid då många tycker att människan är det största hotet mot livet för alla. Än fler tror att livet är meningslöst. En sådan uppgivenhet är farlig, även för djuren och växterna.” Martin Lönnebo uppmanar till eftertanke både när det gäller själen och skapelsen, utifrån vår tids perspektiv. Han samtalar med Eva Staxäng, kommunikatör i Allerums pastorat och projektledare för Hjärta Göteborg.

Se samtalet här. (Länk till Svenska kyrkans YouTube-kanal.)