Verbum på Bokmässan

Våra författare medverkar på Bokmässan inom ramen för Svenska kyrkans program Se människan. 

Ögon som kan se Guds härlighet

Biskop emeritus Martin Lönnebo har på mindre än tre år skrivit en trilogi som vägleder läsaren längs den pilgrimsled som är våra liv. Både själen och kosmos är i fokus – det stora och det lilla – sida vid sida. Martin Lönnebo som har gett kyrkan både ljusbäraren och Frälsarkransen vädjar till oss att använda vår fantasi. Hör honom i ett samtal med Kristina Ljunggren, domkyrkokaplan i Stockholms domkyrkoförsamling. 

Se människan, lördag 25 september kl 12:30 - 12:50

Boken Livets farkost - SOS- finns här.

Foto: Johannes Frandsen.

Bildrikt talat

Biskop Martin Modéus är aktuell med sin första fotobok. I ett samtal med Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet, utforskar han fotokonsten inom kyrkan och likheterna mellan bön och fotografering. “Både i bönen och i fotograferingen ställer hjärnan in sig på en egen frekvens".

Se människan, söndag 26 sep kl 09:30-09:50

I samband med Bokmässan visas några av biskop Martins bilder i en utställning i Göteborgs domkyrka.

Läs en intervju med Martin Modéus här.

Boken Bildrikt talat finns här.

Foto: Zandra Erikshed, foto på bokomslaget: Martin Modéus

Att ge plats för den andre 

Vilket utrymme är vi, du och jag beredda att ge åt trosföreställningar och traditioner som inte är våra egna? Kan mötet med människor av en annan tro eller tradition var en fara eller kanske en tillgång för mitt eget sätt att leva och tro? Jakob Wirén, docent i teologi och ärkebiskopens teologiska sekreterare för ett samtal om detta med Henrik Frykberg, stiftsadjunkt.

Se människan, söndag 26 september kl 14:00-14:20 

Jakob Wirén berättar om Att ge plats för den andre?

Boken Att ge plats för den andre? Religionsdialog, ersättningsteologi och Muhammed som profet finns här.

Foto: Malin Wirén

Biljetter Bokmässan 2021

Läs mer och köp studiobiljetter och Play-biljetter till årets hybridmässa här.