Vi ses väl 2024?

Bokmässan 2023

Här finns filmer från Verbums program på Bokmässan i Göteborg 2023. 

Tack alla givande möten och samtal under Bokmässan! Vi hoppas att vi ses igen 2024, då äger Bokmässan rum 26–29 september. 

Se alla samtalen från Se människan-scenen på Svenska kyrkans YouTube-kanal här.

 

Från Se Människan-scenen

Stå ut med de andra – en bok om kärlek och enhet

I en värld av stora konflikter är kyrkans uppgift att arbeta för enhet och försoning. Men det är ofta oerhört svårt. Finns det någon poäng med att fortsätta gemenskapen med de vi tycker har fel? Går det att lösa konflikter på andra sätt än att klippa banden, kasta ut den som tycker annorlunda eller skapa en utbrytarkonstellation? Och hur görs det i så fall samtidigt som vi skyddar offren. Sofia Camnerin i samtal med Ludvig Lindelöf, präst i Annedals församling, Göteborg kring boken Stå ut med de andra.

Martin Modéus och Maria Küchen

Var i våra liv finns heliga källor? Och hur finner vi dem om tillvaron känns som en öken? Om modet att hitta nya vägar och utmana sina egna synsätt i en samtid som utmanar och skrämmer. Ärkebiskopens fastebok 2024 har tema Livets vatten och vill öppna upp för fler perspektiv, utan att för den skull ge avkall på det som är gott. På Se människan-scenen avslöjades för första gången Fastebokens hemliga författare Maria Küchen, i samtal med Martin Modéus, ärkebiskop i Svenska kyrkan. 

Tro hopp och strävan – Gudsriket som tröst och motiv för handling

Vad betyder det att leva i spänningen mellan den värld som nu är och den som ska komma? En antologi där sju teologer har bearbetat frågan utifrån sina respektive forskningsfält. Exegetiska, kyrkohistoriska, etiska och teologiska resurser bidrar till en fördjupad reflektion över framtidsfrågorna i kyrka och samhälle. Johanna Gustafsson Lundberg samtalar kring boken Tro hopp och strävan.

 

Från monterprogrammet

Sandra Signarsdotter

När Sandra Signarsdotter är nio år dör hennes pappa. Hennes möte med döden i tidig ålder formerar henne, och själv tänker hon att det kan ha bidragit till att hon blivit en modigare människa. Idag är hon biträdande kyrkoherde i Gustaf Vasa församling. Sandra har en stark kreativ ådra. Den tar sig bland annat uttryck i manus- och bokskrivande, poesi, samtalsforum och med boken En del av livet, berättelser om förlust av närstående. 

Sofia Camnerin

I en värld av stora konflikter är kyrkans uppgift att arbeta för enhet och försoning. Men det är ofta oerhört svårt. Finns det någon poäng med att fortsätta gemenskapen med de vi tycker har fel? Går det att lösa konflikter på andra sätt än att klippa banden, kasta ut den som tycker annorlunda eller skapa en utbrytarkonstellation? Och hur görs det i så fall samtidigt som vi skyddar offren. Sofia Camnerin är aktuell med boken Stå ut med de andra. Möt i Verbums monter:

Torsdag 28 september kl 14-15

Fredrik Beverhjelm

Fredrik Beverhjelm arbetar som Stiftsadjunkt för lärande och undervisning i Lunds stift och är en flitigt anlitad föredragshållare inom konfirmand- och ungdomsarbete. 2011 utsågs han tillsammans med Richard Bonnevier till Årets förnyare i Svenska kyrkan. Han är nu aktuell med boken Guide till det strategiska konfirmandarbetet. 

Lars Björksell, Maria Jälmsjö och Ulrika Widepalm

Alla organisationer behöver goda ambassadörer. Det bygger på att anställda och frivilliga medarbetare känner stolthet och lojalitet. Att de värdesätter det som organisationen står för och gör. Boken Tillsammans är vi Svenska kyrkan syftar till att alla medarbetare ska kunna känna sig trygga i sitt uppdrag och bli ännu bättre ambassadörer.  Lars Björksell är kyrkoherde, Maria Jälmsjö är diakon och Ulrika Widepalm är pedagog och verksamhetsutvecklare. 

 

Caroline Hedin

Visste du att vi stöttar över 100 församlingar och pastorat i deras kommunikationsarbete. Nyfiken på hur? Caroline Hedin som arbetar med våra kommunikationstjänster berättar. 

 

Mikael Kurkiala

Där pendeln har sitt fäste är en uppföljning av Mikael Kurkialas förra bok – När själen går i exil. Texten tar vid där den förra slutade och pekar mot en plats, eller ett tillstånd, dit själen kan återvända.

I boken undersöker Mikael Kurkiala godhetens, ansvarets och hoppets källsprång och förutsättningar i en tid präglad av kortsiktighet och individualism. Han tecknar en bild av den tid som är vår och följer sedan tankebanor mot de aspekter som han ur ett existentiellt perspektiv finner särskilt angelägna.


Mikael Kurkiala på Bokmässan i Betlehemskyrkan

Du stumma nya värld – om ett samhälle där livet är i uppförsbacke. Psykisk ohälsa ökar och en fjärdedel av svenskarna upplever livet som meningslöst. Kan vi bättre än att acceptera detta som något nödvändigt? Varför upplever vi det som om världen är stum? Och kan vi göra något åt det? Kring dessa frågor samtalar deltagare i Svenska kyrkans skribentskola tillsammans med teologen Patrik Hagman och kulturantropologen Mikael Kurkiala.

 

Peter Andreasson, Maria Åkerström

Är det ett omöjligt uppdrag att vara kyrkoherde i Svenska kyrkan? 

Tretton kyrkoherdar att skriver sina personliga berättelser i Kyrkoherdeuppdraget. Varje kyrkoherde har formulerat tre nyckelfaktorer som varit avgörande för dem i sin roll och visar på att det är möjligt och meningsfullt att vara kyrkoherde – på ett hållbart sätt. Bokens redaktörer Peter Andreasson och Maria Åkerström är själva kyrkoherdar med lång erfarenhet av organisationsutveckling och ledarskap.